Przejdź do głównej sekcji

Aleksander Andrzej Proksa

Aleksander Andrzej Proksa
Imię i nazwisko

Aleksander Andrzej Proksa

Stopień naukowy
dr
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Niemiecki
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Nieruchomości
 • Papiery wartościowe
 • Prawo administracyjne
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo pracy
 • Prawo przewozowe
 • Prawo spółek
Rok urodzenia

1959

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

1981-1994 – kolejno asystent i adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; 1993-2005 – kolejno Dyrektor Departamentu Prawnego i Sekretarz Rady Ministrów w Urzędzie Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 2000-2006 – Prezes Rządowego Centrum Legislacji; 2006-2007 – Sekretarz Generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; od 2007 – adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie; od 2001 – Dyrektor Departamentu Prawnego w Narodowym Banku Polskim

Publikacje

1.Komentarz do ustawy o najmie lokali oraz do ustawy o własności lokali [w]: A.Mączyński, A.Proksa: Nowe prawo lokalowe z komentarzem, Kraków 1994; 2.Bilaterale Anerkennungs- und Vollstreckungsverträge Polens [w:] Ein internationales Zivilverfahrensrecht für Gesamteuropa, Heidelberg 1992; 3.Wyłączna jurysdykcja krajowa jako negatywna przesłanka uznania orzeczeń zagranicznych [w:] Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego, Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków 1994; 4.Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Radę Ministrów [w:] Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej pod red. K.Działochy, Warszawa 2005 5.Z problematyki formy zapisu na sąd polubowny, Księga Pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy KIG, Warszawa 2010

Adres www

Przejdź do strony