Przejdź do głównej sekcji

Aleksander Andrzej Proksa

Aleksander Andrzej Proksa
Imię i nazwisko

Aleksander Andrzej Proksa

Stopień naukowy
doktor nauk prawnych
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Niemiecki
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Nieruchomości
 • Papiery wartościowe
 • Prawo administracyjne
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo pracy
 • Prawo przewozowe
 • Prawo spółek
Rok urodzenia

1959

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

radca prawny, arbiter, legislator i nauczyciel akademicki

praca naukowa i dydaktyczna – w latach 1982-2016 asystent/adiunkt/docent na Wydziałach Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie/Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie/Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie;

praca i funkcje w administracji państwowej: w latach 1993-2006 Dyrektor Departamentu Prawnego, Sekretarz Rady Ministrów, Sekretarz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji: w latach 2010-2016 przedstawiciel Prezydenta RP w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym;

działalność arbitrażowa: w latach 2006-2007 Sekretarz Generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie a, następnie arbiter tego sądu; od 2011 r. Prezes Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego w Warszawie;

działalność bankowa: od 2010 r. Dyrektor Departamentu Prawnego/Doradca Prezesa  w Narodowym Banku Polskim

Publikacje

Wybrane publikacje z różnych dziedzin prawa:

Komentarz do ustawy o najmie lokali oraz do ustawy o własności lokali [w]: A.Mączyński, A.Proksa: Nowe prawo lokalowe z komentarzem, Kraków 1994;

Bilaterale Anerkennungs- und Vollstreckungsverträge Polens [w:] Ein internationales Zivilverfahrensrecht für Gesamteuropa, Heidelberg 1992;

Wyłączna jurysdykcja krajowa jako negatywna przesłanka uznania orzeczeń zagranicznych [w:] Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego, Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków 1994;

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Radę Ministrów [w:] Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej pod red. K.Działochy, Warszawa 2005;

Z problematyki formy zapisu na sąd polubowny, Księga Pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy KIG, Warszawa 2010

Adres www

Przejdź do strony