Przejdź do głównej sekcji

Konrad Czech

Konrad Czech
Imię i nazwisko

Konrad Czech

Stopień naukowy
Doktor nauk prawnych, LL.M
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Arbitraż międzynarodowy
  • Prawo europejskie
  • Prawo gospodarcze
Rok urodzenia

1986

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

od 2020 – Redaktor Naczelny, Biuletyn Arbitrażowy SA KIG, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Warszawa

od 2018 – Adiunkt, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

2018-2019 – Counsel / Associate, Kancelaria Gessel, Warszawa

2016-2017 – Radca PGRP / Asystent Radcy, Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa

2016 – Stażysta, Hanefeld Rechtsanwälte, Hamburg

Pełen przebieg kariery zawodowej i akademickiej: https://www.linkedin.com/in/konrad-czech-7615b265/

Publikacje

Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer 2017 [SIP LEX]

Zasada iura novit arbiter w arbitrażu międzynarodowym: między teorią a praktyką w zakresie dowodzenia prawa, ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, nr 2

The Role of Precedent in Investment Treaty Arbitration, współautor, Journal of International Arbitration, Meditation and Dispute Management 2019, nr 2

Zasada swobodnej oceny dowodów w arbitrażu międzynarodowym – analiza i postulaty praktyczne, ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, nr 2

A distinctive character of commercial and investment arbitration proceedings: lex multiplex, universa curiositas, ius unum?, Polish Yearbook of International Law 2015, vol. XXXV

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20.03.2015 r., Orzecznictwo Sądów Polskich 2015, nr 11

Rethinking costs and costs awards in international arbitration: a call for less criticism of arbitration costs, but improvement of costs allocation practices, współautor, ASA Bulletin 2015, nr 3

Pełna lista publikacji: https://www.linkedin.com/in/konrad-czech-7615b265/

Adres www

Przejdź do strony