Przejdź do głównej sekcji

Cezary Wiśniewski

Cezary Wiśniewski
Imię i nazwisko

Cezary Wiśniewski

Stopień naukowy
dr
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Finanse
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Prawo bankowe
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo europejskie
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo spółek
 • Projekty inwestycyjne
 • Rynki kapitałowe i giełda
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1960

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), od 1984 roku wykładowca prawa cywilnego i handlowego na Uniwersytecie Warszawskim, autor szeregu publikacji z dziedziny prawa spółek, prawa handlowego i europejskiego. Doradza międzynarodowym instytucjom finansowym i przedsiębiorstwom w związku z inwestycjami w Polsce. Ma szerokie doświadczenie w zakresie międzynarodowych sporów sądowych i arbitrażu, a także strukturyzowania transakcji z udziałem instytucji państwowych i podmiotów publicznych. W szczególności doradzał na rzecz polskiego rządu w zakresie prywatyzacji podmiotów z sektora wydobywczego, tytoniowego i meblowego, a także na rzecz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Postępowania arbitrażowe, w których uczestniczył, obejmowały m.in. spory na tle dwustronnych umów inwestycyjnych. Brał też udział w postępowaniach przed międzynarodowymi sądami arbitrażowymi. Reprezentował m.in. Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowym procesie arbitrażowym z inwestorami francuskimi, domagającymi się odszkodowania od państwa polskiego, a także w związku z notyfikacją sporu z inwestorem niemieckim na tle umowy BIT. Reprezentował polski rząd w negocjacjach pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa i Unicredito w sprawie połączenia banków Pekao i BPH. Doradzał także na rzecz akcjonariuszy sprzedających przy pierwszej ofercie publicznej PZU S.A.

Publikacje

1. Prawo handlowe, Podręcznik (współautor), 1999 (I wydanie) 2. Funkcja kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Przegląd Podatkowy, Nr 2/1991; 3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung im polnischen Handelsgesetzbuch, Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Nr. 3/1992; 4. Granice wolności tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych ze względu na formy prawno-organizacyjne, [w:] Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Wyrzykowskiego, Warszawa 1999 5. Polish Corporate Law, [w:] European Corporate Law, eds. Karel Van Hulle, Harald Gesell, Część 2, Rozdział XIX, Baden-Baden 2006.

Adres www

Przejdź do strony