Przejdź do głównej sekcji

Język / Ukraiński

Yuliya Atamanova

Yuliya Atamanova

Adiunkt, radca prawny
Yuliya Chernykh

Yuliya Chernykh

PhD, Chartered Arbitrator
Dmytro Donenko

Dmytro Donenko

Attorney-at-law
Kaj Hobér

Kaj Hobér

Volodymyr Kossak

Volodymyr Kossak

Honored Lawyer of Ukraine
Markiyan Malskyy

Markiyan Malskyy

Adwokat (Ukraina)
Irina Nazarova

Irina Nazarova

Iryna Nizhynska

Iryna Nizhynska

Tatyana Slipachuk

Tatyana Slipachuk

Arbiter dyplomowany
Sergiy A. Voitovich

Sergiy A. Voitovich

adwokat, Associate Professor in International law, the Honoured lawyer of Ukraine
Volodymyr Yaremko

Volodymyr Yaremko

Adwokat (Ukraina)