Przejdź do głównej sekcji

Iryna Nizhynska

Iryna Nizhynska
Imię i nazwisko

Iryna Nizhynska

Stopień naukowy
doktor
Narodowość

Ukraina

Język
  • Ukraiński
  • Angielski
  • Serbski
  • Chorwacki
  • Bośniacki
  • Rosyjski
  • Włoski
Dziedziny
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo sportowe
  • Rynki kapitałowe i giełda
Rok urodzenia

1975

Miejscowość

Mediolan

Kraj

Włochy

Kariera

Obecnie pracuję jako Przedstawiciel Izby Handlowo-Przemysłowej Ukrainy we Włoszech (Mediolan).
Mam ponad 20-letnie doświadczenie prawnicze w rozwiązywaniu sporów, w tym w sporach handlowych, sporach transgranicznych oraz międzynarodowym arbitrażu i mediacji.
Regularnie występuję jako prawnik, arbiter i ekspert w międzynarodowych procesach arbitrażowych zgodnie z różnymi przepisami arbitrażowymi w sprawach z zakresu prawa i postępowania cywilnego, własności intelektualnej, prawa sportowego, nieruchomości, korporacji, budownictwa, odszkodowań, sporów handlowych w kompleksie obronnym, papiery wartościowe, umowy handlowe, prywatyzacja, finansowanie i leasing, strefy ekonomiczne, żegluga, samoloty, ropa i gaz, energia jądrowa.
Doktor nauk prawnych i tytuł naukowy „Docent” umożliwiły mi kształcenie podchorążych i funkcjonariuszy policji oraz studentów w Państwowej Akademii Policji Ukrainy, gdzie pracowałem częściowo jako profesor w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego.
Przedmiotem moich badań teoretycznych jest Korupcja, której poświęciłem szereg publikacji, w których przeanalizowałem szereg przepisów regulujących relacje w zakresie szkód wyrządzonych korupcją, a także przedstawiłem szereg propozycji do obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy. członek Grupy Ekspertów ds. Antykorupcji UNODC (2012), Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Organów Antykorupcyjnych (2012); Członek Ukraińskiej Izby Adwokackiej; Profesor w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych Ukrainy; Profesor wizytujący Krajowej Szkoły Sędziów Ukrainy, profesor wizytujący ośrodka szkoleniowego CoESPU w Vicenzy we Włoszech.
Moje doświadczenie i osiągnięcia w rozwiązywaniu sporów zostały docenione przez wiele międzynarodowych organizacji prawniczych, w tym ONZ, OBWE, IDLO. Dodatkowe doświadczenie w pracy w różnych misjach terenowych, takich jak UNMIBH (Misja ONZ w Bośni i Hercegowinie), UNOMIG (Misja Obserwatorów ONZ w Gruzji), UNMIL (Misja ONZ w Liberii), OMIK (Misja OBWE w Kosowie) i UNHRMMU (Prawa Człowieka ONZ) Misja Monitorująca na Ukrainie), IDLO (International Law Development Organization) dało mi wgląd w pracę w organizacji międzynarodowej. Nauczyłem się pracować w międzynarodowym środowisku, uwzględniając kulturę i tradycje.

Publikacje

1. Herald of Constitutional Court of Ukraine. – Kiev. January, 1998
Article ‘Right on the compensation for damages’

2. Collection of articles dedicated to the 50-th Anniversary of the Council of Europe. – Kiev. May, 1999.
Article ‘Right on the compensation for damages caused by unlawful actions
of inquiry and pre-trial investigation in police of Ukraine’

3. Herald of Dnipropetrovs’k Law Institute. Dnipropetrovs’k September, 1999
Article ‘The main aspects of the compensation for damages caused by unlawful actions of inquiry and pre-trial investigation in police of Ukraine’

4. «Law Herald» Magazine. Kiev, No 4, 2000
Article ‘Actual problems of compensation for damages caused by
unlawful actions of inquiry and pre-trial investigation in police of Ukraine’

5. «Law of Ukraine» Law Journal. – Kiev, November, 2002
Article ‘Compensation for damages caused by unlawful actions of inquiry and pre-trial investigation in police of Ukraine’

6. «Business. Economy. Law. » Magazine. – January, 2003
Article ‘Reasons of damages, caused by unlawful actions of inquiry and pre-trial investigation in police of Ukraine’

7. Problems of legal regulation of civil liability for corruption offenses
(„State and Law” № 4, 2012)

8. The concept and content of the human right to compensation for moral damages.
(„Journal of Law” № 4, 2012)

9. Current issues of regulation and combating corruption in Ukraine.
(“Herald of Uzhgorod State University. Law Faculty” №19, 2012)

10. Damages incurred as a result of corruption by customs authorities
(„Customs” № 6, 2012)

11. Participation in the 4th IAACA Seminar, Dalian, China, June 2012

12. Participation in the International scientific conference
„Methods to promote and protect human rights in the context of European integration of Ukraine” (Odessa, 20-21 July 2012) – a collection of abstracts, p.42-45, IS Nizhyns’ka „Analysis of the application of international recommendations for regulatory and legal regulation to combat corruption in Ukraine”

13. Guest speaker at the 6th Annual IAACA Conference in Malaysia, Kuala Lumpur, October 2012 – “DEVELOPING CAPACITY: THE IMPORTANCE OF TECHNICAL ASSISTANCE : EXPERIENCE OF UKRAINE” – http://requisitoire-magazine.com/tag/iryna-nizhynska/

14. Participation in the International Visitor Leadership Program, US Department of States, May 2015

Adres www

Przejdź do strony