Przejdź do głównej sekcji

Maciej Jamka

Maciej Jamka
Imię i nazwisko

Maciej Jamka

Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
  • Rosyjski
Dziedziny
  • Arbitraż międzynarodowy
  • Prawo budowlane
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo europejskie
  • Prawo gospodarcze
  • Projekty inwestycyjne
  • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1959

Kraj

Polska

Kariera

• Partner Zarządzający kancelarii K&L Gates Jamka Sp.k. (od 2010 r., wcześniej Partner Zarządzający kancelarii Hogan&Hartson) • Prezes Zarządu Komitetu Narodowego ICC Polska w latach 2012 – 2018 • Członek Instytutu ICC do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (ICC Institute of World Business Law) • Członek Rosyjskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego

Publikacje

• Jamka Maciej, Jędrzejczyk Dominika „Państwowe zakusy na sektor budowlany”, Rzeczpospolita (9 sierpnia 2018 r.) • “Dzisiejszy rynek zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych – przegląd efektywności”, Biuletyn Konsultant, Nr 48-49 • “#RZECZoPRAWIE: co robią Polacy w International Chamber of Poland”, Rzeczpospolita (23 grudnia 2016 r.) • „Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym”, Biuletyn Arbitrażowy, Nr 23/2015 • Komentarz w ramach artykułu „Zmierzch ery sieciówek” w Bloomberg Businessweek Polska (28 kwietnia 2014 r.) • „Wyłączenie pełnomocnika – Kilka uwag na temat rozwoju arbitrażu międzynarodowego na podstawie Wytycznych IBA dotyczących Reprezentacji Stron w Arbitrażu Międzynarodowym”, Biuletyn Arbitrażowy, Nr 21/2014 • Komentarz w Biuletynie Arbitrażowym, który opublikował lex.pl „W budownictwie karminy wilka sporu” (17 lutego 2013 r.) • „Co się stało z naszym budownictwem?”, Rzeczpospolita (11 października 2013 r.) • Jamka Maciej, Wojciechowska Agnieszka – Artykuł do „The European & Middle Eastern Arbitration Review 2012” o arbitrażu w Polsce • „Arbitraż w sprawach budowlanych – wybrane problemy praktyczne”, Jamka Maciej, Barczewski Artur, [w:] „Arbitraż w Polsce”, B. Gessel vel Kalisz (red.) (2011) • “Dowód z zeznań świadka w krajowej i międzynarodowej praktyce arbitrażowej”, Księga Pamiątkowa 60-lecia Sadu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (2011) • “Majstrowanie przy umowie o roboty budowlane”, Rzeczpospolita (13-14 listopada 2010 r.) • “Umowa o roboty budowlane – główne przyczyny sporów”, Biuletyn Arbitrażowy, Nr 10/2009 • “Czy prawo zamówień publicznych sprzyja powstawaniu sporów w kontraktach zawieranych na warunkach FIDIC?”, Biuletyn Konsultant, Nr 19/2010 • Jamka Maciej, Orzechowski Karol „Zgoda inwestora na umowę generalnego wykonawcy z podwykonawcą”, Monitor Prawniczy 2009 nr 17 • “Nie chcę ustawionego małżeństwa”, Rzeczpospolita (13 września 2010 r.) • „Pole Position”, The Lawyer (26 czerwca 2008 r.) • „Arbitraż to sąd dla dżentelmenów”, Rzeczpospolita (24 czerwca 2008 r.) • „Porównanie pomiędzy starym, a nowym stanem prawnym”, Warsztaty Nowe Prawo Budowlane 2007 – Jakie zmiany? Jakie konsekwencje? (listopad 2007) • „Przebieg postępowania arbitrażowego w międzynarodowym arbitrażu handlowym” (kwiecień 2007) • „Uprawnienia sąsiadów do ingerowania w budowę. Kto pierwszy, ten lepszy”, Rzeczpospolita 2007 nr 297 • „Przedwczesne zakończenie umowy o roboty budowlane”, Monitor Prawniczy 2007 nr 16 • Jamka Maciej, Oleś Wiesław, „O nowym projekcie ustawy o obligacjach”, Sam. Ter. 1995 nr 3 • „Unia o obligacjach” [dot. stanowiska Unii Metropolii Polskich wobec projektu ustawy o obligacjach], oprac. Wiesław Oleś, Aleksander Galos, Maciej Jamka, Wspólnota 1995 nr 8 • Bednarek Małgorzata, Jamka Maciej, Kordasiewicz Bogudar, „Hipoteka”, Powszechna Agencja Informacyjna (1991) • Glosa do uchwały SN z 30.VIII.1988 r. III CZP 68/88 [dot. pozycji prawnej domowników najemcy], PiP 1990 nr 1 • „Prawniczy Londyn”, PiŻ 1990 nr 51/52 • „Zmiany czy kosmetyka. Reforma prawa karnego”, Ład 1989 nr 11