Przejdź do głównej sekcji

Maciej Jamka

Maciej Jamka
Imię i nazwisko

Maciej Jamka

Stopień naukowy
Magister prawa
Uprawnienia
adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Nieruchomości
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo europejskie
 • Prawo gospodarcze
 • Projekty inwestycyjne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1959

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Senior Partner i Szef Praktyki Dispute Resolution w DWF Jamka Sp. kom.

Partner Zarządzający warszawskiego biura K&L Gates (2010-2019)

Partner warszawskiego biura Hogan & Hartson (1991-2010);

Członek Polskiego Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego

Arbiter przy Sądzie Arbitrażowym przy PKPP Lewiatan

Arbiter Rekomendowany przy Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Prezes Zarządu Komitetu Narodowego ICC Polska w latach 2012 – 2018

Członek Rosyjskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego

Członek Instytutu ICC do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego

Praktyk arbitrażu międzynarodowego na liście VIAC (Vienna International Arbitral Centre)

Wiceprzewodniczący Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Publikacje

Jamka Maciej, Morek Rafał, Treder Patrycja, rozdział dotyczący wprowadzenia do polskiego prawa i praktyki arbitrażowej (Law and Practice) oraz część zatytułowana Trends and Development, International Arbitration Practice Guide wydany przez Chambers (2020).

Jamka Maciej, Sarek Dominika „New Amendment on the Arbitrability of Corporate Disputes: Challenges and Risks”, ICC Dispute Resolution Bulletin 2020 No. 2

Jamka Maciej, Jędrzejczyk Dominika „Państwowe zakusy na sektor budowlany”, Rzeczpospolita (9 sierpnia 2018 r.)

„Dzisiejszy rynek zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych – przegląd efektywności”, Biuletyn Konsultant, Nr 48-49

„#RZECZoPRAWIE: co robią Polacy w International Chamber of Poland”, Rzeczpospolita (23 grudnia 2016 r.)

Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym”, Biuletyn Arbitrażowy, Nr 23/2015

Komentarz w ramach artykułu „Zmierzch ery sieciówek” w Bloomberg Businessweek Polska (28 kwietnia 2014 r.)

Wyłączenie pełnomocnika – Kilka uwag na temat rozwoju arbitrażu międzynarodowego na podstawie Wytycznych IBA dotyczących Reprezentacji Stron w Arbitrażu Międzynarodowym”, Biuletyn Arbitrażowy, Nr 21/2014

Komentarz w Biuletynie Arbitrażowym, który opublikował lex.pl „W budownictwie karminy wilka sporu” (17 lutego 2013 r.)

Co się stało z naszym budownictwem?”, Rzeczpospolita (11 października 2013 r.)

Jamka Maciej, Wojciechowska Agnieszka – Artykuł do „The European & Middle Eastern Arbitration Review 2012” o arbitrażu w Polsce

Arbitraż w sprawach budowlanych – wybrane problemy praktyczne”, Jamka Maciej, Barczewski Artur, [w:] „Arbitraż w Polsce”, B. Gessel vel Kalisz (red.) (2011)

Dowód z zeznań świadka w krajowej i międzynarodowej praktyce arbitrażowej”, Księga Pamiątkowa 60-lecia Sadu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (2011)

Majstrowanie przy umowie o roboty budowlane”, Rzeczpospolita (13‑14 listopada 2010 r.)

Umowa o roboty budowlane – główne przyczyny sporów”, Biuletyn Arbitrażowy, Nr 10/2009

Czy prawo zamówień publicznych sprzyja powstawaniu sporów w kontraktach zawieranych na warunkach FIDIC?”, Biuletyn Konsultant, Nr 19/2010

Jamka Maciej, Orzechowski Karol „Zgoda inwestora na umowę generalnego wykonawcy z podwykonawcą”, Monitor Prawniczy 2009 nr 17

Nie chcę ustawionego małżeństwa”, Rzeczpospolita (13 września 2010 r.)

Pole Position”, The Lawyer (26 czerwca 2008 r.)

Arbitraż to sąd dla dżentelmenów”, Rzeczpospolita (24 czerwca 2008 r.)

Porównanie pomiędzy starym, a nowym stanem prawnym”, Warsztaty Nowe Prawo Budowlane 2007 – Jakie zmiany? Jakie konsekwencje? (listopad 2007)

Przebieg postępowania arbitrażowego w międzynarodowym arbitrażu handlowym” (kwiecień 2007)

Uprawnienia sąsiadów do ingerowania w budowę. Kto pierwszy, ten lepszy”, Rzeczpospolita 2007 nr 297

Przedwczesne zakończenie umowy o roboty budowlane”, Monitor Prawniczy 2007 nr 16

Jamka Maciej, Oleś Wiesław, „O nowym projekcie ustawy o obligacjach”, Sam. Ter. 1995 nr 3

Unia o obligacjach” [dot. stanowiska Unii Metropolii Polskich wobec projektu ustawy o obligacjach], oprac. Wiesław Oleś, Aleksander Galos, Maciej Jamka, Wspólnota 1995 nr 8

Bednarek Małgorzata, Jamka Maciej, Kordasiewicz Bogudar, „Hipoteka”, Powszechna Agencja Informacyjna (1991)

Glosa do uchwały SN z 30.VIII.1988 r. III CZP 68/88 [dot. pozycji prawnej domowników najemcy], PiP 1990 nr 1

Prawniczy Londyn”, PiŻ 1990 nr 51/52

Zmiany czy kosmetyka. Reforma prawa karnego”, Ład 1989 nr 11

Adres www

Przejdź do strony