Przejdź do głównej sekcji

Zbigniew Ćwiąkalski

Zbigniew Ćwiąkalski
Imię i nazwisko

Zbigniew Ćwiąkalski

Stopień naukowy
Prof. dr hab.
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Niemiecki
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo karne - gospodarcze
  • Prawo reklamy i mediów
  • Prawo spółek
  • Prawo sportowe
  • Prawo własności intelektualnej
Rok urodzenia

1950

Miejscowość

Łańcut

Kraj

Polska

Kariera

Profesor w Katedrze Prawa Karnego UJ

Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Karnego w WSPiA – Rzeszowskiej Szkole Wyższej

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny w latach 2007-2009

Prezes Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy PKOI

Partner w Kancelarii T.Studicki, K.Płeszka, Z.Ćwiąkalski, J.Górski sp.k.

Publikacje

Komentarz do kodeksu karnego – współautorstwo pod red. A. Zolla i W. Wróbla (pięć tomów);

współautorstwo Komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pod red. R. Markiewicz;

współautorstwo w Systemie Prawa Karnego i inne.

Adres www

Przejdź do strony