Przejdź do głównej sekcji

Katarzyna Bilewska

Katarzyna Bilewska
Imię i nazwisko

Katarzyna Bilewska

Stopień naukowy
Prof. ucz. dr hab
Uprawnienia
adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
  • Prawo spółek
Rok urodzenia

1979

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Kierownik Katedry Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, 2017-2020;

Partner, BLSK, od 2023 r.;

Partner, Dentons, Warszawa, 2015-2023 r.;

Profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski, od 2011 r.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, 2010-2021

Publikacje

Prawo handlowe, podręcznik, [współautor A. Chłopecki, A.M. Pukszto], [rozdz. I-X, XIV], wyd. 4, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2022;

Komentarz do art. 422-427 k.s.h. [w:] Kodeks spółek handlowych, Komentarz, pod red. Z. Jara, Warszawa 2020, 3 wydanie, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2022;

Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej, W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki- redakcja naukowa; wyd. WoltersKluwer, Warszawa 2018;

Dochodzenie roszczeń spółki kapitałowej przez jej wspólników (actio pro socio), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008;

Spółka europejska, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006.

Adres www

Przejdź do strony