Przejdź do głównej sekcji

Robert Gawałkiewicz

Robert Gawałkiewicz
Imię i nazwisko

Robert Gawałkiewicz

Stopień naukowy
magister prawa, magister prawa porównawczego
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Fuzje i przejęcia
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo spółek
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1965

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Praktyka prawnicza w Kancelarii SK&S w Warszawie od początku roku 1994 do dnia dzisiejszego

Publikacje

Sołtysiński Szajkowski Szwaja, Kodeks Spółek Handlowych t. I, art. 67-85 KSH (współudział)

Adres www

Przejdź do strony