Przejdź do głównej sekcji

Wojciech Jerzy Kocot

Wojciech Jerzy Kocot
Imię i nazwisko

Wojciech Jerzy Kocot

Stopień naukowy
Prof. dr hab.
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Hiszpański
Dziedziny
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo korporacyjne spółek
 • Prawo obrotu elektronicznego
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo porównawcze
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1968

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Profesor na WPiA UW, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Porównawczego od 2008 r., Arbiter w stałym SA przy Konfederacji Lewiatan od 2005 r.;

Arbiter w stałym SA przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji od 2003 r.; Arbiter w SA przy Związku Banków Polskich od 2011 r.

Wpisany na listę Arbitrów i Mediatorów Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO Arbitration and Mediation Center).

Publikacje

„Zawieranie umów sprzedaży według konwencji wiedeńskiej”, Warszawa 1998; „Wpływ Internetu na prawo umów”, Warszawa, 2004; „Odpowiedzialność przed-kontraktowa”, Warszawa 2013;

“The Juridical Nature of Distribution (Network) Contracts from the Polish Perspective”, Osteuroparecht, z. 2/2014; „Charakter prawny umowy ramowej”, w: Prawo kontraktów (red. Z. Kuniewicz, D. Sokołowska), Warszawa 2017; Umowa dystrybucyjna, rozdz. III § 9, Umowa factoringu, rozdz. III § 10 w: System Prawa Prywatnego, t. 9, Warszawa 2018; Umowa franchisingu,  rozdz. 11.4.3 Umowy o pośrednictwo stałe; Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, podrozdz. 11.6.2 rozdz. 6. Umowy o pośrednictwo jednorazowe w: System Prawa Handlowego, t. 5B, Warszawa 2020; „Europeizacja materialnego prawa prywatnego – stan obecny i perspektywy”, Państwo i Prawo 2020, Nr 2; Współautor podręcznika „Prawo cywilne. Część ogólna”, (A. Brzozowski, E. Skowrońska-Bocian), Warszawa 2018; Autor części I i II (bez rozdziału 5) podręcznika „Prawo rzeczowe. Zarys wykładu”, (A. Brzozowski, W. Opalski), Warszawa 2021.

Adres www

Przejdź do strony