Przejdź do głównej sekcji

Kaj Hobér

Kaj Hobér
Imię i nazwisko

Kaj Hobér

Stopień naukowy
Prof. dr
Narodowość

Szwecja

Język
 • Angielski
 • Francuski
 • Hiszpański
 • Niemiecki
 • Rosyjski
 • Szwedzki
 • Ukraiński
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Papiery wartościowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo spółek
 • Prawo sportowe
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty inwestycyjne
Rok urodzenia

1952

Miejscowość

Uppsala

Kraj

Szwecja

Kariera

1978-1982 – Sędzia sądów szwedzkich; 1982 —, – prywatna praktyka jako pełnomocnik, oraz 1983-1994 – White & Case; 1994-2014 – Mannheimer Swartling; 2014 —, – własna praktyka zawodowa (jednoosobowa); 1997-2009 – Profesor prawa wschodnioeuropejskiego, Uniwersytet w Uppsali; 2010 – Profesor prawa międzynarodowego, Uniwersytet w Dundee; 2012 —, – Profesor prawa międzynarodowego inwestycyjnego i handlowego, Uniwersytet w Uppsali.

Publikacje

Arbitration in Sweden [Arbitraż w Szwecji] (współredagujący), Sztokholmska Izba Gospodarcza, Sztokholm, 1984, wydanie drugie (poprawione). Transforming East European Law. Essays on Russian, Soviet and East European Law [Transformacja prawa wschodnioeuropejskiego. Eseje na temat prawa rosyjskiego, radzieckiego i wschodnioeuropejskiego], 1997. Extinctive Prescription and Applicable Law in Interstate Arbitration [Utrata praw i prawo właściwe w arbitrażu międzynarodowym], Uppsala, 2001. The Impeachment of President Yeltsin [Impeachment Prezydenta Jelcyna], Nowy Jork, 2003. Essays on International Arbitration [Eseje o arbitrażu międzynarodowym], Nowy Jork, 2005. Investment Arbitration in Eastern Europe: In Search of a Definition of Expropriation [Arbitraż Inwestycyjny w Europie Wschodniej: W poszukiwaniu definicji wywłaszczenia], 2007.