Przejdź do głównej sekcji

Maciej Kaliński

Maciej Kaliński
Imię i nazwisko

Maciej Kaliński

Stopień naukowy
prof. UW dr hab.
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
  • Rosyjski
Dziedziny
  • Nieruchomości
  • Papiery wartościowe
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
  • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
Rok urodzenia

1974

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji UW

Publikacje

„Szkoda na mieniu i jej naprawienie”

„Komentarz do prawa wekslowego i czekowego”

„Szkoda na osobie i jej naprawienie”

„Zobowiązania. Część ogólna”

„Zobowiązania. Część szczególna”