Przejdź do głównej sekcji

Feliks Zedler

Feliks Zedler
Imię i nazwisko

Feliks Zedler

Stopień naukowy
Prof. dr hab.
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo bankowe
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Rok urodzenia

1942

Miejscowość

Poznań

Kraj

Polska

Kariera

W latach 1966 – 2020 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W swej pracy zawodowej osiągnął wszystkie szczeble kariery akademickiej.

W latach 1995 – 2012 pełnił funkcje kierownika katedry postępowania cywilnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 2012 – 2020 pracował na stanowisku profesora w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, obecnie przekształconej w  Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS.

Publikacje

Autor 232 publikacji

Ważniejsze publikacje książkowe:
1) Bankowe postępowanie ugodowe. Warszawa 1993, str. 109

2) Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz. t. I – IV .Toruń 1996. (t. I – str. 228; t. II str. 284; t. III str. 335; t. IV str. 224)

3) Prawo upadłościowe i układowe. Toruń. I wydanie –1997, II wydanie – 1999 , str. 457.

4) Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz (Współautor A. Jakubecki, część własna 50% ) . Wydawnictwo Zakamycze. I wydanie – 2003, II wydanie – 2006, III – wydanie 2010. str. 1055.

5) Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie. Wydawnictwo Zakamycze, I wydanie – 2004, II wydanie – 2009, str. 290

6) Zarys prawa upadłościowego, Warszawa 2016, str. 353

7) Europejskie prawo upadłościowe. Komentarz. /red./ F. Zedler, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business. Warszawa 2011. Str. 367. Współautorzy Anna Hrycaj i Patryk Filipiak. Cześć własna str. 80 – 111;