Przejdź do głównej sekcji

Feliks Zedler

Feliks Zedler
Imię i nazwisko

Feliks Zedler

Stopień naukowy
Prof. dr hab.
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo bankowe
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
Rok urodzenia

1942

Miejscowość

Poznań

Kraj

Polska

Publikacje

1. Powództwo o zwolnienie od egzekucji. Wydawnictwo Prawnicze . Warszawa 1973 2. Dochodzenie roszczeń majatkowych od małzonków. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1976 3. Postepowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz. Wydawnictwo TNOiK, Dom Organizatora. Toruń 1995 4. Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie. Oficyna a Wolters Kluwer business . Warszawa 2009 (I wydanie 2004) 5. Prawo upadlościowe i naprawcze .Komentarz. Oficyna a Wolters Kluwer business. Warszawa 2010 ,wspólautor A.Jakubecki, (I wydanie 2003 , II wydanie 2006)