Przejdź do głównej sekcji

Karl Pörnbacher

Karl Pörnbacher
Imię i nazwisko

Karl Pörnbacher

Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Niemcy

Język
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo farmaceutyczne
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo spółek
 • Prawo sportowe
 • Prawo telekomunikacyjne i IT
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty inwestycyjne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1968

Miejscowość

Monachium

Kraj

Niemcy

Kariera

Karl doradza i reprezentuje klientów w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, sporów handlowych i innych postępowań ADR (mediacje, postępowania arbitrażowe). Jego doświadczenie dotyczy sporów związanych z realizacją projektów energetycznych, corporate i M&A, ubezpieczeń i reasekuracji, przestępstw finansowych oraz ogólnych stosunków handlowych. Ponadto, jest on regularnie wyznaczany jako arbiter w korporacyjnych i związanych z projektami energetycznymi sporach. Na rynku prawniczym Karl jest znany jako „prawnik często rekomendowany do arbitrażowego rozstrzygania sporów”; „niesamowicie skuteczny i kompetentny doradca”, a według klientów „konstruktywny i z dobrym wyczuciem” konkurent (JUVE Handbook 2009/10), który cieszy się „doskonałą reputacją w arbitrażu międzynarodowym, zarówno jako doradca i arbiter, w szczególności w sektorze energetycznym i budownictwa”. (Chambers and Partners Global 2010) W latach 2000-2003 Karl pracował w warszawskim biurze kancelarii Lovells. Z uwagi na jego szczególne doświadczenie często bierze udział w sporach transgranicznych obejmujących Polskę i inne państwa Europy środkowo – wschodniej.

Publikacje
-„Koszty w Arbitrażu Międzynarodowym”, w: Podręcznik Arbitrażowy dla praktyków wydany przez Monachijskie Koło Arbitrażu, 2008 -„Arbitraż w Niemczech”, The European and Middle Eastern Arbitration Review 2009 – Global Arbitration Review, raport specjalny (współautorzy: Robert Hunter, Hogan Lovells Frankfurt i Daniel Busse, Allen & Overy Frankfurt) -Rozdział w komentarzu „Buelow-Boeckstiegel-Geimer-Schuetze” do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych i egzekwowania rozstrzygnięć w sprawach cywilnych i handlowych (opublikowane wiosną 2005) -„Wyroki w sprawach kosztów i kompetencje sądów arbitrażowych – problemy praktyczne”, SchiedsVZ 2007, Heft 6, 295-300 (współautor: Sophie Thiel) -„Zabezpieczenia kosztów w postępowaniu arbitrażowym”, SchiedsVZ 2010, 14 (współautor: Sophie Thiel)
Adres www

Przejdź do strony