Przejdź do głównej sekcji

Paweł Lewandowski

Paweł Lewandowski
Imię i nazwisko

Paweł Lewandowski

Stopień naukowy
Magister
Uprawnienia
Radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Niemiecki
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo spółek
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty inwestycyjne
Rok urodzenia

1974

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Sp. k. (DZP); Partner Współzarządzający Praktyką Postępowań Spornych

Publikacje

Arbitration Agreement, Arbitration in Poland, SA KIG 2011

Zakres związania sądu arbitrażowego prejudycjalnymi skutkami wcześniejszego wyroku arbitrażowego lub orzeczenia sądu państwowego, [w:] Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, SA KIG 2012

Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów (współautor), Wolters Kluwer 2020

Adres www

Przejdź do strony