Przejdź do głównej sekcji

Radosław L. Kwaśnicki

Radosław L. Kwaśnicki
Imię i nazwisko

Radosław L. Kwaśnicki

Stopień naukowy
dr
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Papiery wartościowe
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo karne - gospodarcze
 • Prawo spółek
 • Rynki kapitałowe i giełda
 • Zarządzanie ryzykiem
Rok urodzenia

1978

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

radca prawny, Partner w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy (rkkw.pl)

doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), absolwent programów AMP (IESE Business School) oraz Value Creation Through Effective Boards (Harvard Business School – Executive Education / IESE Business School)

specjalizuje się w prawie spółek (w tym w prawie holdingowym), prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych (w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych). Arbiter krajowy i międzynarodowy (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu)

rekomendowany przez Global Law Experts w zakresie prawa spółek, wyróżniony przez European Legal Experts oraz rekomendowany przez Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A), laureat I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa 2014 r. – Zawody Zaufania Publicznego

członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów, od kilkunastu lat zasiada w radach nadzorczych spółek, w tym spółek publicznych

redaktor naczelny bloga poświęconemu prawu gospodarczemu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION” (prawobiznesu.com)

redaktor oraz autor, a także współautor podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, zasiada w Radzie Programowej „Monitora Prawa Handlowego” – spis publikacji

Publikacje

a) R. L. Kwaśnicki (redaktor naukowy), D. Kulgawczuk, K. Wróbel, K. Falkiewicz, M. Korniluk, M. Romatowska, A. Sujak, P. Letolc i inni (współautorzy), Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006 – 2009. Zbiór praktycznych komentarzy, Wydawnictwo OIRP Warszawa, Warszawa 2010 r. b) R. L. Kwaśnicki, Swoboda w kształtowaniu treści umów i statutów spółek kapitałowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010 r. c) R. L. Kwaśnicki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, seria Zarys Prawa, redaktor naukowy oraz główny autor, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005. d) R. L. Kwaśnicki, Prawo bankowe – komentarz pod red. F. Zolla, Wydawnictwo PWP, Kraków 2005. e) R. L. Kwaśnicki, Raport dla kandydatów na członków rad nadzorczych, pod red. Agnieszki Mikos, Współautorzy artykułu wstępnego; R.L. Kwaśnicki, D. Kulgawczuk, „Zakaz łączenia funkcji członka organu nadzoru z innymi funkcjami w spółce kapitałowej w Kodeksie spółek handlowych”, str. 19 – 43.

Adres www

Przejdź do strony