Przejdź do głównej sekcji

Radosław L. Kwaśnicki

Radosław L. Kwaśnicki
Imię i nazwisko

Radosław L. Kwaśnicki

Stopień naukowy
dr
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Papiery wartościowe
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo karne - gospodarcze
 • Prawo spółek
 • Rynki kapitałowe i giełda
 • Zarządzanie ryzykiem
Rok urodzenia

1978

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Posiada tytuł naukowy doktora nauk prawnych oraz uprawnienia zawodowe radcy prawnego. Pełni funkcję Senior Partnera w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, którą założył w 2008 roku. Wcześniej zaś, począwszy od 2001 r., współpracował z krajowymi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi.

 

Jest ekspertem w dziedzinie prawa spółek, w tym ładu korporacyjnego oraz prawa grup spółek. Specjalizuje się także w sporach właścicielskich, rynku kapitałowym oraz zawodowo przewodniczy walnym zgromadzeniom. Doradza w różnorodnych aspektach tworzenia i rozwijania firm rodzinnych (tworzenie zasad ładu rodzinnego, zarządzanie i ochrona majątku prywatnego) oraz zamożnych klientów indywidualnych (High-Net-Worth Individuals).

 

Pełni funkcję arbitra krajowego i międzynarodowego (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Sądzie Polubownym (Arbitrażowym) przy Związku Banków Polskich). Orzekał w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu.

 

Często rekomendowany, zarówno w kraju jak i zagranicą, m.in. przez dziennik „Rzeczpospolita” w Rankingu Kancelarii (2021) w dziedzinie „Prawa spółek i prawa handlowego” (podobnie jak w 2020 r.) a wcześniej przez Global Law Experts, European Legal Experts oraz Legal 500. W 2014 r. został laureatem I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa.

 

Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w pełnieniu funkcji członka lub przewodniczącego rad nadzorczych spółek krajowych i zagranicznych. W szczególności w latach 2014-2019 pełnił funkcję członka a następnie wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PKN ORLEN a także wielu spółek z większościowym udziałem prywatnym. Obecnie zasiada, jako członek niezależny, m.in. w radach nadzorczych spółek publicznych Sanok Rubber Company (wskazany przez zagraniczny fundusz) oraz Creotech Instruments (jako przewodniczący).

 

Jest współautorem tzw. covidowej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich, jak również projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2022 r.  dot. m.in. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych.

 

Jest współautorem podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego. W jego dorobku widnieje ponad 600 publikacji, w większości poświęconych prawu spółek.

 

Działa społecznie, w tym na płaszczyźnie kultury i sztuki. Utworzył i pracuje z Fundacją „Nova Ars Poloniae” wspierającą polskich artystów. Pełnił funkcję Koordynatora Generalnego Akcji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”, która w trakcie pierwszego etapu pandemii koronawirusa koordynowała działania ponad siedemdziesięciu firm prywatnych w niesieniu pomocy, której wartość materialna przekroczyła 50 mln zł.

Publikacje Adres www

Przejdź do strony