Przejdź do głównej sekcji

Tomasz Siemiątkowski

Tomasz Siemiątkowski
Imię i nazwisko

Tomasz Siemiątkowski

Stopień naukowy
Doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Papiery wartościowe
 • Prawo bankowe
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo farmaceutyczne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo spółek
 • Prawo sportowe
 • Projekty inwestycyjne
 • Rynki kapitałowe i giełda
Rok urodzenia

1970

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

– prof. nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Prawa Handlowego (od 2009 r., w SGH od 1996 r.) – twórca i kierownik Podyplomowych Studiów ,, Akademia Spółek’’ w SGH oraz wykładowca corporate governance w programie MBA University of Minnesota Carlson School of Management ( w latach 2007 – 2011 corocznie wybierany do najlepszej ,, 3’’ wykładowców) – wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ( od 2000 r.) – adwokat, senior partner w Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara (od 2009 r., wcześniej: Altheimer & Gray, Kancelaria dr hab. T. Siemiątkowski Adwokaci i Doradcy, Kancelaria Adwokacka dr Tomasza Siemiątkowskiego) – członek zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego d/s prawa spółek (od 2009 r.) – członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, Przewodniczący zespołu prawa gospodarczego i handlowego ( od 2010 r.) – członek Rady Nadzorczej Polbank EFG S.A. ( od 2011 r.) – członek Rady Nadzorczej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. ( od 2011 r.) – członek Rady Nadzorczej PKO BP S.A., Przewodniczący Komitetu Audytu ( 2006 – 2008 ) – Arbiter Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan ( od 2005 r.) – Arbiter Sądu Polubownego przy KNF ( od 2006 r.) – University of Minnesota, Carlson School of Management (visiting professor, 1999), – University of California – Berkeley, Boalt Hall School of Law (visiting scholar – stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2002–2003), – Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu (visiting fellow – stypendysta MPI, 2004).

Publikacje

– Prokura w spółkach prawa handlowego, (LexisNexis, 1999) – Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych, (C.H. Beck, 2007) – Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, tom I – Spółki osobowe (LexisNexis, 2001, 2011) – Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, tom II, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LexisNexis, 2001, 2011) – Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, tom IV, Łączenie, podział i przekształcanie spółek (LexisNexis, 2011)

Adres www

Przejdź do strony