Przejdź do głównej sekcji

Tomasz Siemiątkowski

Tomasz Siemiątkowski
Imię i nazwisko

Tomasz Siemiątkowski

Stopień naukowy
Doktor habilitowany nauk prawnych, Doktor nauk ekonomicznych
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Papiery wartościowe
 • Prawo bankowe
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo farmaceutyczne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo spółek
 • Prawo sportowe
 • Projekty inwestycyjne
 • Rynki kapitałowe i giełda
Rok urodzenia

1970

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierownik Katedry Prawa Gospodarczego) oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (w kadencji 2015 – 2019, rozwiązanej w grudniu 2015 r.). Stworzył w SGH Podyplomowe Studia Akademia Spółek, którymi kieruje od początku ich istnienia.

W latach 1999 – 2011 wykładał corporate governance (w ujęciu prawa polskiego i amerykańskiego) w Programie MBA prowadzonym łącznie przez SGH i University of Minnesota (w roku 2007 otrzymał wyróżnienie WEMBA Outstanding Instructor First Prize, a w latach 2008 i 2010 wyróżnienie WEMBA Outstanding Instructor Second Prize).
Przebywał w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Minnesota, Carlson School of Management (visiting professor, 1999), University of California – Berkeley, Boalt Hall School of Law (visiting scholar – stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2002–2003) oraz Max – Planck – Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu (visiting fellow – stypendysta MPI, 2004).

W ramach pracy naukowej prowadzonej za granicą odbył studia w zakresie amerykańskiego corporate governance u prof. R. Buxbauma (Boalt Hall School of Law, UC Berkeley) i porównawczego corporate governance u prof. K. J. Hopta (MPI, Hamburg). Otrzymał także stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (Kosciuszko Foundation Fellowship) do University of California w Berkeley (2004). Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych (m.in. Columbia, Hong Kong Polytechnic University, New York University, Princeton, Stanford i Tokyo University).

Kompetencje prof. Siemiątkowskiego w praktyce adwokackiej – prowadzonej, od 2009 r. w kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara, a wcześniej w Kancelarii Adwokackiej dr Tomasza Siemiątkowskiego, dwóch amerykańskich kancelariach prawniczych oraz Kancelarii dr hab. T. Siemiątkowski, Adwokaci i Doradcy – koncentrują się w obszarach prawa korporacyjnego, corporate governance, fuzji, przejęć i restrukturyzacji, prawa rynku kapitałowego, arbitrażu oraz prawa medycznego i energetycznego. Uczestniczył m.in. w przygotowaniu prospektu emisyjnego pierwszej spółki utworzonej na prawie obcym, której akcje zostały dopuszczone do obrotu publicznego w Polsce, reprezentował w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie lekami importowanymi, uzyskując korzystne dla swego klienta orzeczenie, a także uczestniczył w opracowaniu i realizacji, pierwszej na polskim rynku publicznym, koncepcji wypłaty dywidendy w akcjach „gratisowych”.

Pełnił funkcję członka rady nadzorczej m.in. PKO BP S.A. (oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu tej Rady), PLL LOT S.A. oraz Polbank S.A. W latach 2013 – 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Ponadto członek Rady Nadzorczej Royal Bank of Scotland Polska S.A. (2016 – 2019), a także wiceprzewodniczący Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego PZPN i członek Rady Polsko – Amerykańskiej Fundacji Onkologicznej.

Współautor projektu ustawy nowelizującej kodeks spółek handlowych oraz członek zespołu ekspertów pracującego pod kierownictwem prof. S. Sołtysińskiego (2001–2003). W latach 2003–2005 członek zespołu problemowego, powołanego przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, który przygotował projekt ustawy wprowadzającej do polskiego systemu prawnego spółkę europejską (w zespole tym był odpowiedzialny za opracowanie regulacji monistycznego systemu ładu korporacyjnego), a następnie uczestnik jako ekspert rządu prac parlamentarnych nad tym projektem. W grudniu 2009 r. został powołany przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w skład stałego zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. nowelizacji kodeksu spółek handlowych (współautor projektu implementacji dyrektywy 2009/109/WE dotyczącej sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek). W roku 2011 został powołany przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w skład zespołu ds. prawa spółek. Od 2011 Członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej (przewodniczący zespołu prawa gospodarczego i handlowego tej komisji). Prof. Siemiątkowski był również pomysłodawcą oraz współautorem (wraz z adw. R. Potrzeszczem oraz prof. P. Wiórkiem) ustawy o kontroli niektórych inwestycji, przyjętej przez Sejm, niemalże jednogłośnie, w 2015 r.

Prof. Siemiątkowski jest sędzią Sądu Giełdowego w Warszawie, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie oraz Sądu Arbitrażowego przy PKPP „Lewiatan”. Jest także członkiem American Law & Economics Association.

W 2016 r. został umieszczony przez Dziennik Gazetę Prawną w „Rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce” oraz nagrodzony „Złotym Paragrafem” – nagrodą przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prawa (za działania na rzecz prawa i gospodarki).

W Rankingu Kancelarii Prawniczych 2018 „Rzeczpospolitej” uplasował się na I miejscu jako lider w dziedzinie „prawo spółek i prawo handlowe”. Natomiast w 2019 r. był nominowany w tej dziedzinie.

Publikacje

Prokura w spółkach prawa handlowego, (LexisNexis 1999)

Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych, (C.H. Beck, 2007)

współautor i współredaktor czterotomowego komentarza do kodeksu spółek handlowych opublikowanego w LexisNexis – Spółki osobowe (2011), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2011), Spółka akcyjna (2012), Łączenie, podział i przekształcanie spółek (2011)

współautor Systemu Prawa Prywatnego:

 1. 16 – Prawo spółek osobowych pod red. A. Szajkowskiego

oraz

t. 17 – Prawo spółek kapitałowych pod red. S. Sołtysińskiego,

Adres www

Przejdź do strony