Przejdź do głównej sekcji

Piotr Nowaczyk

Piotr Nowaczyk
Imię i nazwisko

Piotr Nowaczyk

Stopień naukowy
magister nauk prawnych
Uprawnienia
Chartered Arbitrator (C.Arb), FIDIC Accredited Adjudicator, Adwokat, Avocat à la Cour de Paris
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Rosyjski
 • Włoski
 • Hiszpański
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Nowe technologie
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo karne - gospodarcze
 • Prawo pracy
 • Prawo przewozowe
 • Prawo reklamy i mediów
 • Prawo sportowe
 • Prawo telekomunikacyjne i IT
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Prawo własności intelektualnej
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1953

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym ICC w Paryżu (2003-2012)

Delegat Polski w ONZ-owskiej Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego UNCITRAL (2006-2010)

Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG (2006-2009)

Arbiter w przeszło 350 postępowaniach, w 20 krajach, w 6-ciu językach, wg regulaminów 40tu instytucji arbitrażowych

Partner Dentons, wcześniej Salans (1998-2014)

Publikacje

Przeszło 100 artykułów i wypowiedzi prasowych nt. arbitrażu, mediacji, ADR i procedury cywilnej.

Założyciel Biuletynu Arbitrażowego SAKIG.

Współautor Systemu Prawa Handlowego, Komentarza do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL i kilku książek nt. arbitrażu.

Adres www

Przejdź do strony