Przejdź do głównej sekcji

Andrzej Wach

Andrzej Wach
Imię i nazwisko

Andrzej Wach

Stopień naukowy
Dr hab. nauk prawnych
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Francuski
  • Polski
  • Rosyjski
Dziedziny
  • Arbitraż międzynarodowy
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo sportowe
  • Prawo transportowe
  • Prawo zamówień publicznych
Rok urodzenia

1954

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Prof. nadzw. w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UW ( od 2007 r.)

Radca prawny Polskiego Związku Piłki Nożnej ( od 1988 r.)

Sekretarz Generalny Trybunału Arbitrażowego d.s. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim (1994 – 2003)

Arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu MKOL w Lozannie (od 2003 r.)

Arbiter Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN ( od 1993 r.)

Publikacje

Monografia – Alternatywne formy rozwiązywania sporów sportowych, Warszawa 2005

Monografia – Odpowiedzialność osób naruszających reguły sportowe lub prawne w związku z Euro 2012, Warszawa 2012

Arbitraż sportowy, w: System prawa prywatnego, T. 8, Arbitraż handlowy (red. A. Szumański), Warszawa 2015

Artykuł: Ewolucja konstrukcji arbitrażu sportowego

Polski Proces Cywilny 2020, nr 2

Artykuł: Lex Mercatoria jako pierwowzór lex sportiva w: Sto lat polskiego prawa handlowego, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, Warszawa 2020

Adres www

Przejdź do strony