Przejdź do głównej sekcji

Jerzy Pisuliński

Jerzy Pisuliński
Imię i nazwisko

Jerzy Pisuliński

Stopień naukowy
profesor nauk prawnych
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Polski
  • Angielski
  • Niemiecki
Dziedziny
  • Nieruchomości
  • Prawo bankowe
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
Rok urodzenia

1965

Miejscowość

Kraków

Kraj

Polska

Kariera

nauczyciel akademicki od 1987 r., kierownik Katedry Prawa Cywilnego UJ od 2012 r., członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości w latach 2006 – 2015; członek grupy ekspertów ds. europejskiego prawa umów powołanej przez Komisję Europejską w latach 2010-2011; dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ w latach 2016-2024;

Publikacje

Autor ok. 200 publikacji naukowych, w tym:

monografia „Hipoteka kaucyjna”, Warszawa 2002, rozdziały w „Systemie Prawa Prywatnego” (t. 3 „Własność lokali”, „Umowa deweloperska”; t. 4 „Hipoteka”, t. 7 „Umowa sprzedaży konsumenckiej”, t. 8 „Umowa kredytu”, t. 21 „Odrębna własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej”), współautor i redaktor komentarza „Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz”, Warszawa 2014, ; współautor komentarza „Prawo bankowe. Komentarz”, red. E. Fojcik Mastalska, 2007; 125 artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych