Przejdź do głównej sekcji

Marek Świątkowski

Marek Świątkowski
Imię i nazwisko

Marek Świątkowski

Stopień naukowy
doktor nauk prawnych
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo spółek
 • Projekty inwestycyjne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1972

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

1991–1996 – prawo na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego
1993–1995 – prawo europejskie i angielskie na Uniwersytecie w Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim
1995 – kurs prawa porównawczego na Uniwersytecie w Strasburgu (Faculté Internationale de Droit Comparé)
2000 – program negocjacji dla prawników w Harvard Law School
1999–2003 – aplikacja radcowska (OIRP w Warszawie)
1999 do teraz – Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.
2008 – obrona pracy doktorskiej

Publikacje

CETA – rewolucja również w arbitrażu inwestycyjnym, Przegląd Prawa Handlowego 2017, nr 1

Egzekucja wyroków wydanych w arbitrażu inwestycyjnym,
w: J. Poczobut, A.W. Wiśniewski (red.), Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana dr. Maciejowi Tomaszewskiemu, Warszawa 2015

Case Comment: Ioan Micula and others v. Romania, Polish Review of International Law 2013, nr 4

Modyfikacja przepisów jurysdykcyjnych traktatu inwestycyjnego na podstawie klauzuli MFN, Przegląd Prawa Handlowego 2013, nr 12

Czy wyrok sądu stanowi „inwestycję” w rozumieniu traktatów o ochronie inwestycji? w: M. Łaszczuk i in. (red.), Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana dr. A. Tynelowi, Warszawa 2012

G. Domański (współ.), Wpływ międzynarodowych traktatów o ochronie inwestycji na sytuację Polski, w: W. Morawski (red.), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Warszawa 2012

G. Domański (współ.), Application of most favoured nation clause to jurisdiction provisions in the light of the award in Austrian Airlines v. Slovakia, Czech Yearbook of International Law 2011, t. 2

G. Domański (współ.), Joint Ventures in Poland, w: Hewitt on Joint Ventures, Londyn 2011

Investment Treaty Arbitration, w: Arbitration in Poland,
Warszawa 2011

Dlaczego Polska nie jest stroną Konwencji waszyngtońskiej o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych? w: J. Okolski i in. (red.), Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010
Naruszenie przez państwo umowy z inwestorem zagranicznym w świetle traktatów inwestycyjnych, Warszawa 2009

G. Domański (współ.), Kwestia naruszenia prawa międzynarodowego przez Polskę w świetle uzasadnienia wyroku w sprawie Eureko, Przegląd Prawa Handlowego 2008, nr 2

G. Domański (współ.), Joint Ventures in Poland, w: I. Hewitt (red.), Joint Ventures, Londyn 2008

G. Domański (współ.), Protection of investor’s contractual rights under bilateral and multilateral investment treaties, Polish Yearbook of International Law 2006-2008, t. XXVIII

G. Domański (współ.), Pojęcie „wywłaszczenia” w umowach międzynarodowych o ochronie inwestycji, Przegląd Prawa Handlowego 2006, nr 3

G. Domański (współ.), Naruszenie przypisywanej państwu umowy z inwestorem zagranicznym a naruszenie traktatu o ochronie inwestycji, Przegląd Prawa Handlowego 2006, nr 11

 

Adres www

Przejdź do strony