Przejdź do głównej sekcji

Marek Świątkowski

Marek Świątkowski
Imię i nazwisko

Marek Świątkowski

Stopień naukowy
doktor
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo spółek
 • Projekty inwestycyjne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1972

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

1991 – 1996 – prawo na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego 1993 – 1995 – prawo europejskie i angielskie na Uniwersytecie w Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (1993-1995) 1995 – kurs prawa porównawczego na Uniwersytecie w Strasburgu (Faculté Internationale de Droit Comparé) 2000 – program negocjacji dla prawników w Harvard Law School. 1999 – 2003 – aplikacja radcowska (OIRP w Warszawie) 1999 do teraz – Domański Zakrzewski Palinka Sp. k. 2008 – oborna pracy doktorskiej

Publikacje

– Application of most favoured nation clause to jurisdiction provisions in the light of award in Austrian Airlines v. Slovakia, Czech Yearbook of International Law, 2011* – Dlaczego Polska nie jest stroną Konwencji Waszyngtońskiej o Rozstrzyganiu Sporów Inwestycyjnych, Księga Pamiątkowa z okazji 60-lecia Sądu Arbitrażowego, Warszawa 2010 – Naruszenie przez państwo umowy z inwestorem zagranicznym w świetle traktatów inwestycyjnych, C.H. Beck, Warszawa 2009 – Kwestia naruszenia prawa międzynarodowego przez Polskę w świetle uzasadnienia wyroku w sprawie Eureko, Przegląd Prawa Handlowego nr 7/2008* – Joint Ventures in Poland [Spółki typu joint venture w Polsce] w I. Hewitt [ed.], Joint Ventures, Londyn 2008

Adres www

Przejdź do strony