Przejdź do głównej sekcji

Zbigniew Banaszczyk

Zbigniew Banaszczyk
Imię i nazwisko

Zbigniew Banaszczyk

Uprawnienia
Adwokat, docent
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Nieruchomości
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo farmaceutyczne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo pracy
 • Prawo przewozowe
 • Prawo reklamy i mediów
 • Prawo spółek
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Prawo własności intelektualnej
Rok urodzenia

1952

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego od 1975 r., – doktor nauk prawnych od 1984 r., – docent od 2009 r., – w latach 2004-2008 Wicedyrektor Instytutu Prawa Cywilnego UW, – adwokat od 1986 r.

Publikacje

1. System Prawa Prywatnego. T. 1. Prawo cywilne – część ogólna. (pod red M. Safjana) autor rozdziału XII. Stosunek cywilnoprawny, C. H. Beck 2007, 2. System Prawa Prywatnego. T. 6. Prawo zobowiązań – część ogólna. (pod red A. Olejniczaka), autor rozdziału IV. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, C. H. Beck 2007, 3. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, (pod red. K. Pietrzykowskiego), autor objaśnień do art. 361-363, 415-426 i 449(1)-449(11), C.H.Beck 2008, wyd. 5, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II,(pod red. K. Pietrzykowskiego), autor objaśnień do art. 535-555(1), C.H.Beck 2009, wyd.5, 4. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem prawomocnym orzeczeniem lub ostateczną decyzją (art. 417(1) § 2 K.c.), Palestra 5-6/2006 , s. 118-135. 5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem orzeczenia sądowego we właściwym czasie ( art. 417(1) § 3 k.c.). Palestra 9-10/2006, s. 9-19.