Przejdź do głównej sekcji

Monika Hartung

Monika Hartung
Imię i nazwisko

Monika Hartung

Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Niemiecki
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Prawo bankowe
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1967

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz Arbitral Women

Rekomendacje: The Legal 500 EMEA (2018 2020), rozwiązywanie sporów (Leading individuals)

Chambers Europe (2011 2020), rozwiązywanie sporów

Chambers Global (2013 – 2019), rozwiązywanie sporów

Who’s Who Legal 2020, arbitraż

Best Lawyers® 2014, arbitraż i mediacje, spory

Expert Guides 2015, arbitraż handlowy, kobiety w branży prawniczej

Publikacje

Czy można wypłacić środki z rachunku bankowego zajętego na zabezpieczenie?

Jurysdykcja w sprawach dotyczących międzynarodowych umów o roboty budowlane w świetle rozporządzenia Bruksela I bis.

Prawo właściwe dla umowy o arbitraż.

Pobieranie opłat dodatkowych jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Czy wniesienie pozwu przed niewłaściwe forum przerywa bieg terminu przedawnienia?

Jeszcze o poufności arbitrażu.

Gdy sprawa arbitrażowa trafia do sądu powszechnego.

Gdy Niemiec reprezentuje Polaka przed sądem arbitrażowym w Londynie.

Czy arbitraż faktycznie jest poufny.

Czy wyrok sądu domenowego jest ostateczny?

Lepiej nie liczyć na uchylenie wyroku sądu arbitrażowego.

Gwarancja gwarancji nierówna.

Czy porozumienia marketingowo-promocyjne to opłaty półkowe?

Wykonanie w Polsce wyroku sądu obcego nie jest żadnym problemem.

O arbitrażu w Polsce.

Inwestor musi znać warunki umowy wykonawcy z podwykonawcą.

Mniej restrykcyjne podejście do przepisów proceduralnych.

Rozstrzyganie sporów korporacyjnych przez sądy arbitrażowe. (współautorka)

Zmiany rozstrzygania sporów przed sądem polubownym”.

O kosztach sądowych.

Dochodzenie i zaspokajanie roszczeń ze skargi pauliańskiej w postępowaniu upadłościowym. (współautorka)

Adres www

Przejdź do strony