Przejdź do głównej sekcji

Bartosz Wołodkiewicz

Bartosz Wołodkiewicz
Imię i nazwisko

Bartosz Wołodkiewicz

Stopień naukowy
Doktor nauk prawnych
Uprawnienia
Radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Arbitraż międzynarodowy
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
Rok urodzenia

1990

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2019 r.

Senior Associate, Dentons, od 2023 r.

Członek Zespołu do Spraw Prawa Prywatnego Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, od 2023 r.

Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2019-2023

Visiting scholar w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg, 2022

Visting scholar w Max Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law in Luxembourg, 2022

Publikacje

Współautor, „Rynek cyfrowy. Akt o usługach cyfrowych. Akt o rynkach cyfrowych, Rozporządzenie platform-to-business. Komentarz”, C.H. Beck 2024

Współautor, „Apelacja i kasacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz do art. 367-391(1) i 398(1)-398(21) k.p.c., Wolters Kluwer 2023

„Moc wiążąca wyroku oddalającego powództwo o uchylenie uchwały w sprawie o ustalenie jej nieistnienia”, Monitor Prawniczy, 2/2023

„Zakres terytorialny stosowania norm prawa procesowego cywilnego”, Państwo i Prawo 6/2023

Współautor, „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz”, red. P. Rylski, C.H. Beck, 2022

„Europejskie prawo procesowe cywilne po brexicie”, Państwo i Prawo, 3/2022

“The Enforceability of a Jurisdiction Clause against an Assignee”, Journal of European Consumer and Market Law (EuCML), 5/2021

“State Immunity and European Civil Procedural Law”, Italian Law Journal, 1/2021

Współautor, „Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian”, red. T. Zembrzuski, M. Dziurda, Wolters Kluwer, 2021

„Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis”, Wolters Kluwer, 2020

„Następstwo procesowe w razie podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie”, Monitor Prawniczy, 15/2019

Współautor, „Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe”, red. T. Zembrzuski, Wolters Kluwer, 2019

Pełen wykaz publikacji dostępny na stronie https://orcid.org/0000-0002-3571-4615

Adres www

Przejdź do strony