Przejdź do głównej sekcji

Maciej Durbas

Maciej Durbas
Imię i nazwisko

Maciej Durbas

Stopień naukowy
doktor nauk prawnych, LL.M. (Wiedeń, Hongkong)
Uprawnienia
adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Polski
  • Angielski
  • Francuski
Dziedziny
  • Arbitraż międzynarodowy
  • Nieruchomości
  • Prawo administracyjne
  • Prawo budowlane
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
  • Prawo spółek
Rok urodzenia

1987

Miejscowość

Kraków

Kraj

Polska

Kariera

“Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp.p.” sp.j., Kraków – of counsel i współlider praktyki Arbitrażu lipiec 2021 – obecnie, of counsel marzec 2021 – lipiec 2021, senior associate lipiec 2015 – marzec 2021, associate lipiec 2012 – czerwiec 2015, junior associate październik 2011 – czerwiec 2012, stażysta kwiecień – czerwiec 2011,

Uniwersytet Jagielloński – trener drużyny Vis Moot, wykładowca, od października 2010 do chwili obecnej

Publikacje

Monografie: Orzekanie o właściwości sądu polubownego (w przygotowaniu)


Artykuły w pracach zbiorowych / rozdziały w książkach:
Data Mining, Text Analytics and International Commercial Arbitration [w:] P. Ortolani i in. (red.), International Arbitration and Technology, we współautorstwie z Piotrem Wilińskim, Alphen aan den Rijn 2022 (w przygotowaniu)

Supplying “the Original Version of the Arbitration Agreement” Under Article IV of the New York Convention when No Such Document Exists. The Proposed Solution to a Paradox [w:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (red.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2022, Vol. XII, Jurisdiction of Arbitral Tribunals, Nowy Jork 2022, we współautorstwie z Agatą Wojtczak i Maciejem Truszkiewiczem

Tłumaczenie komentarza do art. 61-64 Konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz do art. 1-21 Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów [w:] I. Schwenzer, K. Iwiński (red), Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Komentarz, Warszawa 2021

Polish Law & Practice [w:] Chambers International Arbitration 2021 Guide, Londyn 2021

Country profile: Poland. [w:] European Arbitration Review 2018, we współautorstwie z Rafałem Kosem, Londyn 2017

Conditional effectiveness of the arbitration agreement [w:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (red.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2016, Vol. VI, Rights and duties of parties in arbitration, Nowy Jork 2016, we współautorstwie z Andrzejem Kubasem

Przekazanie sprawy sądowi polubownemu przez sąd powszechny (postępowanie remisyjne – art. 1209 KPC) [w:] B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka (red.), Usus Magister est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa 2016

Country profile: Poland. [w:] The European, Middle Eastern and African Arbitration Review 2016, we współautorstwie z Rafałem Kosem, Londyn 2015

Dowód z nagrania w postępowaniu arbitrażowym [w:] M. Jackowski (red.), Nowoczesne środki techniczne służące pozyskiwaniu informacji (nagranie, podsłuch, monitoring, GPS-tracking) w polskim systemie prawa. Materiały Pokonferencyjne Konferencji Aplikantów Adwokackich Jastrzębia Góra Październik 2014, Poznań 2015

Poland – The Supreme Court Judgements and Decisions of Appellate Courts [w:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (red.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2015, Vol. V, Interaction of Arbitration and Courts, Nowy Jork 2015, we współautorstwie z Kamilem Zawickim i Kubą Gąsiorowskim,

Country profile – Poland, International Arbitration, International Comparative Legal Guide, Londyn, 2014 i 2015, we współautorstwie z Rafałem Kosem

The Arbitrators’ (Perceived) Power to Revise a Contract vs. the Power of the Public Policy Clause [w:] C. Klausegger i in. (red.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2014, Wiedeń 2014, we współautorstwie z Rafałem Kosem,

Klauzule abuzywne a konkurencja [Les clauses abusives et la concurrence] [w:] P. Serrand (red.), Le droit de la concurrence au carrefour du droit communataire et des droits internes, francais et polonais, prives et public, Kraków 2012


Artykuły:

2020 Statistics of Polish Post-Award Case Law: Is Poland Arbitration-Friendly?, Kluwer Arbitration Blog, wrzesień 2021, we współautorstwie z Angeliką Ziarko i Tadeuszem Zbiegieniem

Zapis na sąd polubowny w statucie fundacji rodzinnej – uwagi de lege ferenda, ADR Arbitraż i Mediacja nr 2/2021

„Protokół seulski” dotyczący wideokonferencji w międzynarodowym arbitrażu handlowym, Biuletyn Arbitrażowy nr 6/2020

Arbitraż jako pewna przystań w niepewnych czasach, Rzeczpospolita (www.rp.pl), 15 listopada 2020 r.

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań w postępowaniu przed sądem arbitrażowym, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych nr 1/2016, we współautorstwie z Aleksandrem Dudą

Zielone światło dla zakazów prowadzenia postępowania sądowego, Rzeczpospolita (www.rp.pl), 15 listopada 2015

Przewidywalność szkody jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej na gruncie Konwencji wiedeńskiej, Monitor Prawniczy nr 5/2014

Bifurkacja postępowania arbitrażowego, Biuletyn Arbitrażowy nr 19/2013, we współautorstwie z Michałem Pochodyłą

Liczne publikacje online (International Law Office, Lexology)

Adres www

Przejdź do strony