Przejdź do głównej sekcji

Maksymilian Pazdan

Maksymilian Pazdan
Imię i nazwisko

Maksymilian Pazdan

Stopień naukowy
Prof. dr hab.
Narodowość

Polska

Język
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Prawo bankowe
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo farmaceutyczne
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo spółek
Rok urodzenia

1936

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Doktorat UJ 1964; habilitacja UJ 1974; prof. nadzw. 1979; prof. zwycz. 1990; dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 1978-1981; prorektor w tym Uniwersytecie 1981-1987; rektor Uniwersytetu Śląskiego 1990-1996; kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UŚ 1981-2006 Wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1999-2002) członek Komisji d/s Reformy Prawa Cywilnego (1988-1994) członek Komisji d/s ustawy o szkolnictwie wyższym (tzw. Komisji Resicha) 1980-1981 członek Rady Legislacyjnej 1987-1992 przewodniczący Komisji d/s Reformy Prawa Górniczego 1990-1991 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (1996-2015)

Publikacje

1. Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. 16, Warszawa 2017 2. System Prawa Prywatnego, T. 1 pod red. M. Safjana, Warszawa 2012, s. 1019-1114, 1225-1290; T.2 pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2008, s. 463-562, T.10 pod red. B. Kordasiewicza, Warszawa 2015, s. 1131-1156; T.20 A,B i C pod red. M. Pazdana, Warszawa 2014-2015 (T. 20A: s. 1-33, 97-101, 126-137, 187-208, 303-352, 545-624; T.20B: s. 1-95, 693-706, 737-740) 3. Kodeks cywilny. T.I. Komentarz. Art.1 -449 10 pod red. K. Pietrzykowskiego. Warszawa 2015, s. 77-155, 398-461; T.II. Komentarz. Art. 450-1088, Warszawa 2015, s. 593-623, 950-1210