Przejdź do głównej sekcji

Anna Tujakowska

Anna Tujakowska
Imię i nazwisko

Anna Tujakowska

Stopień naukowy
Mgr
Uprawnienia
adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Arbitraż inwestycyjny
  • Arbitraż międzynarodowy
  • Fuzje i przejęcia
  • Prawo budowlane
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
Rok urodzenia

1981

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Senior Associate

Publikacje

Szlęzak, A. Tujakowska „Związanie sądu polubownego wyrokiem innego sądu polubownego –  świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, doktryny i w perspektywie prawnoporównawczej” [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II, red. M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka, Warszawa 2020.

Olechowski, A. Tujakowska “The latest changes in Polish Civil Procedure – an opportunity for arbitration?” Biuletyn Arbitrażowy SA KIG, nr 25

Olechowski, A. Tujakowska “A New Framework for Arbitration of Corporate Disputes in Poland” (Kluwer Arbitration Blog) (22.12.2019)

Olechowski, A. Tujakowska, “Wyrok TSUE ws. klauzul arbitrażowych BIT– miecz obosieczny?” Rzeczpospolita (08.03.2018)

Olechowski, A. Tujakowska, „Postępowanie arbitrażowe” [w:] „Arbitation in Poland”(2011)

Olechowski, A. Tujakowska, „Czy arbitraż zaOFEruje nam niespodziankę?” Bloomberg Businessweek Polska 11/2013

Adres www

Przejdź do strony