Przejdź do głównej sekcji

Grażyna Laszuk

Grażyna Laszuk
Imię i nazwisko

Grażyna Laszuk

Stopień naukowy
Doktor
Uprawnienia
Radca prawny, adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Polski
  • Rosyjski
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
  • Prawo spółek
Rok urodzenia

1957

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Pracownik naukowy w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w latach 1980 – 2013r.

Egzamin prokuratorski – 1983 rok;

Egzamin radcowski – 1985 rok,

Wpis na listę adwokatów -1996 rok.

Doktorat – 1992 rok.

Radca prawny świadczący usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych. W ramach świadczonej pomocy prawnej oprócz  bieżącej obsługi, uczestnictwa w imieniu mocodawcy w sporach sądowych, były przygotowywane m.in.:

audyty firm, analizy prawne, projekty i opinie dot. umów handlowych, procedur związanych z realizacją przepisów zawartych w kodeksie spółek handlowych, analizy i dokumentacje prawne dot. pozyskania nieruchomości w celu realizacji na nich inwestycji m.in.  liniowych.

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie – wpis na listę arbitrów  –  styczeń 2013r.

Publikacje

Długosz, G. Laszuk:” Ryzyko gospodarcze związane z działalnością handlową „ Wydawnictwo Prawno – Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1998r.;

G. Laszuk, J. Olszewski: „ Kodeks handlowy po zmianach „Wydawnictwo Prawno – Ekonomiczne INFOR , Warszawa 1997r.

G. Laszuk;” „Świadczenie pomocy prawnej w zjednoczonej Europie a prawo polskie”. – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2001r.

G. Laszuk: ” Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do komorników. Analiza praktyki w latach 1998r.-2005r.” – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2001r.