Przejdź do głównej sekcji

Markiyan Malskyy

Markiyan Malskyy
Imię i nazwisko

Markiyan Malskyy

Stopień naukowy
PhD hab
Uprawnienia
Adwokat (Ukraina)
Narodowość

Ukraina

Język
  • Angielski
  • Niemiecki
  • Polski
  • Ukraiński
  • Rosyjski
Dziedziny
  • Arbitraż inwestycyjny
  • Arbitraż międzynarodowy
  • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
  • Prawo spółek
Rok urodzenia

1984

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Markiyan Malskyy jest partnerem w praktyce sporów międzynarodowych.

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, głównie w ramach międzynarodowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego. Karierę zawodową rozpoczął w dziale arbitrażu międzynarodowego kancelarii Freshfields Bruckhaus Deringer w Paryżu. Przez 15 lat pracował w renomowanej ukraińskiej kancelarii prawnej Arzinger, gdzie na stanowisku partnera kierował praktyką rozwiązywania sporów międzynarodowych oraz nadzorował oddział firmy w Ukrainie Zachodniej. W 2016 r. uzyskał exequatur jako konsul honorowy Republiki Austrii we Lwowie. W 2019 r. Markiyan został powołany przez Prezydenta Ukrainy na stanowisko gubernatora obwodu lwowskiego, a po zrealizowaniu celów związanych z pełnieniem tej funkcji powrócił do praktyki prawniczej, dyplomatycznej i akademickiej.

Posiada bogate doświadczenie w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych, wynikających z umów, sporów z zakresu sprzedaży/ świadczenia usług, nieruchomości i budownictwa oraz powstałych po realizacji transakcji fuzji i przejęć. Brał udział w rozstrzyganiu ponad 300 sporów, w tym na podstawie regulaminów ICSID, ICC, SCC, UNCITRAL, LCIA, VIAC, FAI, VCCA i ICAC (Kijów).

Markiyan Malskyy jest autorem czterech książek, ponad 100 prac naukowych oraz ponad 300 artykułów i komentarzy. Często występuje też jako prelegent na konferencjach i seminariach. Jest regularnie powoływany na arbitra i rekomendowany w ponad 10 czołowych światowych instytucjach arbitrażowych.

Publikacje

Podręczniki:

Malskyy M. Recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Ukraine (Lviv, 2007)

 

Malskyy M. Adverse inference under the WTO law and other dispute settlement fora (Lviv, 2008)

 

Malskyy M. Arbitration agreement: theoretical and practical matters (Lviv, 2013)

 

Malskyy M. International enforcement process (Lviv, 2019)

 


Wybrane publikacje:

Green light to interim measures in support of arbitration: novelties of Ukrainian procedural rules in action (IBA Arbitration committee newsletter, 2019)

 

Transformation of Ukrainian Arbitration Practice: Highlights from 2018 (IBA Arbitration committee newsletter, 2018)

 

Foreign litigants – legal aliens in the Ukrainian courts (IBA Litigation committee newsletter, 2019)

 

ABA Year in Review. International Arbitration. Ukraine. (2019)

 

„Arbitration Developments Around the World. Ukraine”, Volume 53. (American Bar Association, 2018)

 

Public Policy Against the Backdrop of International Sanctions Regime: Ukrainian Court Gives a Steer on Key Dimensions (IBA Arbitration committee newsletter, 2018)

 

Bankruptcy and arbitration in Ukraine: can I have both? (IBA Litigation committee newsletter, 2020)

 

The first year of Covid-19 in Ukraine: developments in alternative dispute resolution (IBA Arbitration Committee newsletter 2020)

 

Court Assistance in Support of Arbitration: Interim Measures and Obtaining Evidence. Ukrainian Perspective. (IBA Arbitration Committee newsletter, 2018)

 

International Execution against Judgment Debtors (Ukraine), Thomson Reuters (2018)

 

Contemporary issues of enforcement process in Ukraine: domestic and international aspects (LeXonomica, 2021)

Adres www

Przejdź do strony