Przejdź do głównej sekcji

Volodymyr Kossak

Volodymyr Kossak
Imię i nazwisko

Volodymyr Kossak

Stopień naukowy
Prof. dr hab.
Uprawnienia
Honored Lawyer of Ukraine
Narodowość

Ukraina

Język
 • Niemiecki
 • Polski
 • Rosyjski
 • Ukraiński
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Nieruchomości
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo przewozowe
 • Prawo spółek
 • Prawo własności intelektualnej
 • Projekty inwestycyjne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1955

Miejscowość

Lwów

Kraj

Ukraina

Kariera

29-letnie doświadczenie w dziedzinie prawa, wyróżnienie dla wybitnych prawników ukraińskich, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnej na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Wykładał prawo cywilne, prawo prywatne międzynarodowe i prawo inwestycyjne.

Publikacje

Ponad 150 publikacji. Wśród nich: 1. Legal regulation of foreign investments in Ukraine [Regulacja prawna inwestycji zagranicznych na Ukrainie] (Kijów, 1999). 2. Scientific and practical comment on the Civil Code (Codex) of Ukraine [Komentarz naukowy i praktyczny do ukraińskiego kodeksu cywilnego (Codex)] (Kijów, Istyna 2004); 3. Scientific and practical comment on the Civil Code (Codex) of Ukraine [Komentarz naukowy i praktyczny do ukraińskiego kodeksu cywilnego (Codex)] (Kijów, Istyna 2008) 4. Legal regulation of foreign investments and International and International Technical Assistance [Regulacje prawne inwestycji zagranicznych oraz Międzynarodowego Wsparcia Technicznego (Kijów, Pravova Jednist 2009); 5. Scientific and practical comment on the Commercial Code (Codex) of Ukraine [Komentarz naukowy i praktyczny do ukraińskiego kodeksu handlowego (Codex)] (Kijów, KNT 2010).

Adres www

Przejdź do strony