Przejdź do głównej sekcji

Katarzyna Kamińska-Krawczyk

Katarzyna Kamińska-Krawczyk
Imię i nazwisko

Katarzyna Kamińska-Krawczyk

Stopień naukowy
Doktor nauk prawnych
Uprawnienia
Radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo budowlane
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo europejskie
  • Prawo gospodarcze
Rok urodzenia

1975

Miejscowość

Łódź

Kraj

Polska

Kariera

Od 1 czerwca 2022 r. radca prawny wpisany na listę przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Od marca 2022 r. współpraca  z Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy sp.k. jako of Counsel.

Od czerwca 2019 r. do marca 2022 r. sędzia w XIII Wydziale Gospodarczym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi.

2017 – 2018 sędzia delegowany do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi.

2016 – 2020 wizytator ds. cywilnych i egzekucyjnych w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w tym nadzór nad sprawami z zakresu obrotu zagranicznego.

2014 – 2019 sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, I i II instancji.

2010 -2014  Kierownik Sekcji Egzekucyjnej w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi,

2005 – 2014 sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi,

2002 – 2005 asesor w Sądzie  Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi,

1999 – 2002 aplikant sądowy etatowy, egzamin sędziowskim zdany na ocenę bardzo dobrą.

Publikacje

monografia: Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego,  wydana w roku 2016 przez wydawnictwo Wolters Kluwer;

artykuły: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko upadłemu [w:] A.Barańska, S.Cieślak (red.), ARS IN VITA. ARS IN IURE. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Warszawa 2018, Koszty postępowania egzekucyjnego przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, Sopot 2010, Wydawnictwo Currenda sp.zoo z siedzibą w Sopocie, Przegląd Prawa Egzekucyjnego  2010/6, s.35-51; Zasada kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji sądowej, Sopot 2011, Wydawnictwo Currenda sp.zoo z siedzibą w Sopocie, Przegląd Prawa Egzekucyjnego  2011/2, s.5-17; Obniżanie przez sąd opłaty egzekucyjnej, Sopot 2012, Wydawnictwo Currenda sp.zoo z siedzibą w Sopocie, Przegląd Prawa Egzekucyjnego  2012/1, s.27-43.