Przejdź do głównej sekcji

Marcin Menkes

Marcin Menkes
Imię i nazwisko

Marcin Menkes

Stopień naukowy
Dr hab.
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Francuski
 • Włoski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowa sprzedaż towarów
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Prawo europejskie
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo prywatne międzynarodowe
 • Rynki finansowe
 • Rynki kapitałowe i giełda
 • Transport międzynarodowy
Rok urodzenia

1984

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Queritius – Of Counsel [2020 – obecnie]
Szkoła Główna Handlowa – Profesor nadzwyczajny, Kierownik Podyplomowych studiów prawa i ekonomii rynku kapitałowego [2011- obecnie]
Komisja Europejska- Arbiter i Ekspert. ds. handlu i zrównoważonego rozwoju (TSD) [2022 – obecnie]
Bank Światowy – Ekspert krajowy projektu „Women, Business and the Law” [2020 – obecnie]
Visiting fellow/lecturer Université libre de Bruxelles (2022-2023), Humboldt-Universität zu Berlin (2023), Leiden Law School (2022), University of Michigan Law School (2021-2022), Cambridge University (2019), Cornell Law School (2019), Università degli Studi di Torino (2018), Università degli Studi di Firenze (2017), LIUC – Università Cattaneo (2017), Università di Bologna (2017)

Publikacje

monografie, podręcznik, komentarz, redakcja książek

M. Menkes, C. Nagy (red.), Russian Aggression on Ukraine and International Economic Law (planowane na 2024).

Ł. Gruszczyński, M. Menkes, V. Blikova, P. Farah (red.), The Crisis of Multilateral Legal Order: Causes, Dynamics and Consequence, Routledge 2022.

M. Menkes, Governance gospodarczy – studium prawnomiędzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2016.

M. Menkes (red.), Wkład nauk ekonomicznych w budowę kapitału społecznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

M. Menkes, Immunitety jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa. Komentarz do Konwencji Narodów Zjednoczonych o immunitecie jurysdykcyjnym państw i ich mienia oraz Europejskiej konwencji o immunitecie państwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

M. Menkes, Sankcje gospodarcze – analiza prawnomiędzynarodowa, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2011.


Wybrane artykuły naukowe, rozdziały w monografiach itp.

Komentarz do przepisów dot. transgranicznego świadczenia usług na rynku kapitałowym [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, C.H. Beck 2023.

Comparative Costs and Financing of Permanent Dispute Settlement Mechanisms, Academic Forum on ISDS Concept Paper 2022/1 – NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 22-37 (2022).

BRIC out of the (Bretton) Woods. Or Are They? Chinese-Russian Clearing and Settlement Cooperation, Journal of International Banking Law and Regulation vol. 37, iss. 10 (2022), pp. 400-411 (co-author with dr Qing Zhao).

ISDS Reform: Financing of the Permanent Investment (Appeals) Body, Journal of International Dispute Settlement vol. 12, iss. 3 (2021), pp. 462-476.

Sanctions of the European Bank for Reconstruction and Development, The Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law, https://bit.ly/3mf0CU2.

Screening of Foreign Investments: Promises and Perils of New Technologies [in:] C. Nagy (ed.), World trade and local public interest: trade liberalization and national regulatory sovereignty, Springer 2020.

Rule of Law in International Monetary and Financial Law: Reviving Old Spectres, European Yearbook of International Economic Law 2019.

Financial Sector, Sovereign Debt Restructuring and the Rule of Law, Zeitschrift für Europarechtliche Studien 3(22)/2019, pp. 407-428.

The Legality of US Investment Sanctions on Iran: Challenges and Opportunities for Pax Americana without the US, Canadian Yearbook of International Law vol. 56(2019), pp. 328-364.

Requiem for Transparency, European Investment Law and Arbitration Review vol. 2(2017).

Lepszy znany wróg niż przyjaciel z przymusu, czyli o arbitrażu inwestycyjnym w TTIP, Państwo i Prawo nr 2/2017, ss. 82-94.

Sankcje w prawie międzynarodowym – wybrane zagadnienia prawa i doktryny, Przegląd Prawa Publicznego nr 1/2017; współautor.

„Dobrzy, źli i brzydcy”. Prawne kontrowersje wokół restrukturyzacji argentyńskich obligacji, Przegląd Prawa Handlowego nr 1/2017, ss. 31-37.

Financial Governance, Money Laundering and International Law’s New Clothes, Journal of Management and Financial Sciences iss. 25 (2016), ss. 23-42

Adres www

Przejdź do strony