Przejdź do głównej sekcji

Maria Ślązak

Maria Ślązak
Imię i nazwisko

Maria Ślązak

Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Finanse
 • Fuzje i przejęcia
 • Nieruchomości
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo europejskie
 • Prawo farmaceutyczne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo pracy
 • Prawo spółek
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Projekty inwestycyjne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1950

Miejscowość

Starogard Gdański

Kraj

Polska

Kariera

Założycielka kancelarii, wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym inwestycji  zagranicznych, obrotu nieruchomościami, negocjowaniem i przygotowywaniem umów krajowych i kontraktów międzynarodowych. Kilkumiesięczne staże zagraniczne na zaproszenie kancelarii prawniczych w Kanadzie, Danii i Irlandii, liczne seminaria zawodowe w kraju i za granicą, w tym dotyczące arbitrażu, mediacji i alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Podyplomowe studia prawa podatkowego na SGH oraz prawa europejskiego i podstaw prawa brytyjskiego, organizowane przez Uniwersytet Cambridge.

Od 2017 Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL);  w latach  2012 -2015r.najpierw vice-prezydent, a następnie  prezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych  Europy (CCBE); najbardziej prestiżowej organizacji   prawników  w Europie; w latach 2013-2016 Wiceprezes  ds. zagranicznych  Krajowej Rady Radców Prawnych/ KIRP/; w latach 2007-2013 członek Prezydium oraz przewodnicząca Komisji Zagranicznej KIRP reprezentacja KIRP w organizacjach międzynarodowych.

Uhonorowana  za działalność zawodową wieloma odznaczeniami w Polsce i za granicą, w tym dwukrotnie nagrodą Złoty Paragraf  i nagrodą Prezydenta Austrii za zasługi dla europejskiego środowiska prawniczego.

Adres www

Przejdź do strony