Przejdź do głównej sekcji

Elwira Marszałkowska-Krześ

Elwira Marszałkowska-Krześ
Imię i nazwisko

Elwira Marszałkowska-Krześ

Stopień naukowy
Profesor nauk prawnych, doktor habilitowany nauk prawnych
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Niemiecki
  • Polski
  • Rosyjski
Dziedziny
  • Prawo bankowe
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo spółek
Rok urodzenia

1962

Miejscowość

Wrocław

Kraj

Polska

Kariera

kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim

Publikacje

[w:] Postępowanie cywilne. Podręcznik, C.H.Beck, Warszawa 2003, [w:] Komentarz do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pod red. J. Okolskiego, Warszawa 1994, [w:] KSH Komentarz, Warszawa 2001, [w:] Leksykon KSH, Wrocław 2004 i 2005