Przejdź do głównej sekcji

Ewa Butkiewicz

Ewa Butkiewicz
Imię i nazwisko

Ewa Butkiewicz

Stopień naukowy
Dr nauk prawnych
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Francuski
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Finanse
 • Nowe technologie
 • Papiery wartościowe
 • Prawo administracyjne
 • Prawo bankowe
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo europejskie
 • Prawo farmaceutyczne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1949

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Starszy doradca, poprzednio wspólnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy; dyrektor departamentu prawnego w dwóch bankach; adiunkt na SGH.

Publikacje

Artykuł w księdze pamiątkowej prof. Andrzeja Kidyby (współautor) (2020 r.), artykuły w Rocznikach i wydawnictwie internetowym CDZ kancelarii Wardyński i Wspólnicy, rozdziały analizujące polskie regulacje w publikacjach międzynarodowych m.in. dotyczących tajemnicy bankowej, instytucji set-off, agencji i dystrybucji, wcześniej publikacje na temat zagadnień prawnych międzynarodowego obrotu handlowego i umów handlowych.

Adres www

Przejdź do strony