Przejdź do głównej sekcji

Jacek Petzel

Jacek Petzel
Imię i nazwisko

Jacek Petzel

Stopień naukowy
Doktor habilitowany
Uprawnienia
adiunkt
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Czeski
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Nieruchomości
 • Nowe technologie
 • Prawo administracyjne
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo karne - gospodarcze
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo pracy
 • Prawo spółek
 • Prawo telekomunikacyjne i IT
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Prawo własności intelektualnej
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1951

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Prodziekan ds. studenckich Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego 1999 – 2005

Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa 2010 – 2011

Publikacje

Logika dla prawników ( współautor  podręcznik 12 wydań),

„Searching legal information with the use of natural language”  Studia Iuridica vol 68 2017r