Przejdź do głównej sekcji

Kuba Gąsiorowski

Kuba Gąsiorowski
Imię i nazwisko

Kuba Gąsiorowski

Stopień naukowy
doktor nauk prawnych
Uprawnienia
adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
  • Prawo telekomunikacyjne i IT
  • Prawo własności intelektualnej
  • Prawo amerykańskie
Rok urodzenia

1989

Miejscowość

Kraków

Kraj

Polska

Kariera

“WEBER Prawnicy – dr Kuba Gąsiorowski” Kraków – founder i adwokat od 2023 r. do teraz

“WEBER Prawnicy – Gąsiorowski i Swędzioł, adwokaci, radcowie prawni. sp.p.” Kraków – co-managing partner od 2018 r. do 2023 r.

“Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp.p.” sp.j., Kraków – senior associate (wcześniej associate) od 2012 r. do 2018 r.

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego – wykładowca, nauczyciel akademicki w zakresie kontraktów, prawa prywatnego międzynarodowego i procedury cywilnej, od 2019 r. do teraz

Columbus School of Law, Washington D.C. – visiting researcher w Instytucie Prawa Międzynarodowego i Porównawczego w ramach Stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, od sierpnia 2015 r. do lutego 2016 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – współ-trener drużyny Vis Moot od 2014 r. do 2019 r.

Publikacje

(artykuł ekspercki) „Ktoś zatknie flagę na danych” – Rzeczpospolita, 12.10.2021

(artykuł ekspercki) „Pozwem w rynkowego konkurenta” – Rzeczpospolita, 06.10.2020

(monografia) „Projekt Ameryka – Stany Zjednoczone od Rewolucji do Ery Rekonstrukcji”, wyd. Wolters Kluwer 2018

(artykuł naukowy) K. Gąsiorowski, W. Wandzel, “Enforcement Issues in the Conduct of Arbitration and National Laws in International Arbitration” [w:] J. Belohlavek, N. Rozehnalova (red.), Czech and Central-European Yearbook of Arbitration, Volume VII: Conduct of Arbitration, Lex Lata BV 2017, s. 153-170.

(artykuł ekspercki) M. Durbas, K. Gąsiorowski, “Important changes regarding consumer arbitration introduced” – International Law Office Bulletin 09.02.2017

(artykuł naukowy) K. Gąsiorowski, “The Looming Threat of Judicialization of Arbitration”, Arbitration Bulletin Nr 24, kwiecień 2016, s. 181-189.

(artykuł naukowy) „Jak adwokaci zbudowali Amerykę – uwagi z perspektywy historii doktryn politycznych i prawnych”, Palestra nr 7-8/2016

(artykuł naukowy) M. Durbas, K. Gąsiorowski, K. Zawicki, Polish courts case law on arbitration [w:] J. Belohlavek, N. Rozehnalova (red.), Czech and Central-European Yearbook of Arbitration, Volume V: Interaction of Arbitration and Courts, Juris Publishing 2015, s. 643-655.

(artykuł ekspercki) K. Gąsiorowski, R. Kos, “Elektrim case era comes to an end” – International Law Office Biulletin 23.07.2015

(artykuł naukowy) „Dlaczego ziemia, kapitał i praca nie wystarczą, czyli jak instytucje prawno-polityczne wyznaczają granice rozwoju gospodarczego?…” [w:] red. J. Malczewski, M. Kaliński, P. Eckhardt, Idea jako czwarty czynnik produkcji, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2015

(artykuł naukowy) M. Durbas, K. Gąsiorowski, K. Zawicki, Polish courts case law on arbitration [w:] J. Belohlavek, N. Rozehnalova, F. Cerny (red.), Czech and Central-European Yearbook of Arbitration, Volume IV: Independence and Impartiality of Arbitrators, Juris Publishing 2014, s. 319-336.

(artykuł ekspercki) „Zawsze jest jeszcze czas na złożenie lepszej oferty” – Rzeczpospolita, 15.10.2013

Adres www

Przejdź do strony