Przejdź do głównej sekcji

Jan Błeszyński

Jan Błeszyński
Imię i nazwisko

Jan Błeszyński

Stopień naukowy
Profesor
Uprawnienia
Prof. dr hab., em. profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji UW
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
  • Rosyjski
Dziedziny
  • Prawo bankowe
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo reklamy i mediów
  • Prawo telekomunikacyjne i IT
  • Prawo własności intelektualnej
Rok urodzenia

1940

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Pracownik naukowo-dydaktyczny, radca prawny, arbiter, konsultant w pracach parlamentarnych nad prawem autorskim, ustawą o ochronie dziedzictwa chopinowskiego, o języku polskim, o bazach danych, o zabytkach, o radiofonii i telewizji.

Publikacje

Sto kilkadziesiąt publikacji różnego typu: podręcznik prawa autorskiego, trzy monografie, artykuły naukowe, studia, glosy dot. krajowego i międzynarodowego prawa autorskiego.