Przejdź do głównej sekcji

Yves Derrains

Yves Derrains
Imię i nazwisko

Yves Derrains

Stopień naukowy
Profesor honorowy Wydziału Prawa Uniwersytetu San Ignacio de Loyola, Lima
Uprawnienia
Adwokat przy Sądzie Wielkiej Instancji w Paryżu
Narodowość

Francja

Język
  • Angielski
  • Francuski
  • Hiszpański
  • Włoski
Dziedziny
  • Arbitraż międzynarodowy
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
Miejscowość

Paryż

Kraj

Francja

Publikacje

„Evaluation of damages in international arbitration” [Ocena szkód w arbitrażu międzynarodowym], współredaktor, 2006 – „A guide to the ICC Rules of arbitration (Second Edition)” [Przewodnik po Regulaminie Arbitrażu ICC (Wydanie drugie)] (wspólnie z Erickiem Schwartzem) Kluwer Law International, 2005 – „A guide to the New ICC Rules of Arbitration” [Przewodnik po nowym Regulaminie Arbitrażu ICC], Paryż, Kluwer, 1999 (wspólnie z Erickiem Schwartzem), tłumaczenie na język hiszpański, Oxford University Press, Meksyk, 2001 – Collection of ICC Arbitral Awards [Zbiór orzeczeń arbitrażowych ICC], 1975-1985, Paryż, Deventer, 1990 (wspólnie z S. Jarvinem); 1986-1990, Paryż, Deventer, 1994, (wspólnie z S. Jarvinem i J.J. Arnaldezem) ; 1991-1996, Paryż, Deventer, 1997 (wspólnie z J.J. Arnaldezem i D. Hascherem) ; 1996-2000, Paryż, Deventer, 2000 (wspólnie z J.J. Arnaldezem i D. Hascherem) – od roku 1974, autor i współautor „Chronicle of Arbitral Awards of the ICC” [Kroniki orzeczeń arbitrażowych ICC] w Journal du Droit International

Adres www

Przejdź do strony