Przejdź do głównej sekcji

Joanna Piotrowska

Joanna Piotrowska
Imię i nazwisko

Joanna Piotrowska

Stopień naukowy
Doktor
Uprawnienia
Radca prawny, rzecznik patentowy, European Trademark Attorney
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
  • Prawo własności intelektualnej
Rok urodzenia

1972

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

od 2010 Joanna Piotrowska Kancelaria Prawno-Patentowa;

2003-2010 Société des Produits Nestlé S.A., Szwajcaria – Regional Intellectual Property Advisor for Poland, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Albania, Bulgaria, Cyprus, Greece;

1997-2002 Nestlé Polska S.A. – Manager ds. własności intelektualnej;

1995-1996 Kancelaria Prawnicza Banku Handlowego i Partnerzy – prawnik;

Publikacje

Joanna Piotrowska, „Wzajemna relacja przepisów stanowiących podstawę ochrony prawa do znaku towarowego – uwagi de lege lata”, PUG Nr 10/1996;

Joanna Piotrowska; „Ochrona prawa do znaku towarowego na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, PUG Nr 4/1997;

Joanna Piotrowska, „Ochrona renomowanych znaków towarowych w projekcie ustawy Prawo własności przemysłowej a prawo europejskie”, PiP nr 12/1999;

Joanna Piotrowska, „Ochrona renomy znaków towarowych w prawie polskim de lege lata i de lege ferenda”, Rzecznik Patentowy nr 4/1999;

Joanna Piotrowska, „Ochrona renomowanych znaków towarowych w systemie prawnym Unii Europejskiej”, Studia Prawnicze, nr 4/1999;

Joanna Piotrowska, „Potęga małego znaku”, Rzeczpospolita z 29.11.1999;

Joanna Piotrowska, Wojciech Włodarczyk, „Najpierw długo radzą mędrce, potem kleci się naprędce”, Rzeczpospolita z 23.05.2000;

Joanna Piotrowska, „Renomowane znaki towarowe i ich ochrona”, C.H.Beck, Warszawa 2001;

Joanna Piotrowska, „Renomowany znak towarowy (analiza pojęcia, formy naruszenia interesu uprawnionego, ochrona w prawie polskim)”, [w:] T. Szymanek, „Naruszenia praw na dobrach niematerialnych”, Warszawa 2001;

Joanna Piotrowska, „Zakaz stosowania oznaczeń wyłącznie obcojęzycznych w świetle ustawy o języku polskim”, Rzecznik Patentowy nr 1/2001;

Joanna Piotrowska, „Kolizja znaków towarowych – glosa do wyroku SN z 3.10.2008 r., I CSK 96/08”, Monitor Prawniczy nr 18/2009;

Joanna Piotrowska, Wojciech Włodarczyk, „Charakter prawny stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na nieużywany znak towarowy”, ZNUJ nr 3/2010;

Joanna Piotrowska, „Instytucja przedawnienia roszczenia o zaniechanie w prawie znaków towarowych”, Monitor Prawniczy nr 5/2014;

Adres www

Przejdź do strony