Przejdź do głównej sekcji

Balcerzak Filip

Filip Balcerzak
Imię i nazwisko

Filip Balcerzak

Stopień naukowy
doktor
Uprawnienia
adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Hiszpański
Dziedziny
  • Arbitraż międzynarodowy
  • Prawo energetyczne i surowce
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
  • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1985

Miejscowość

Poznań

Kraj

Polska

Kariera

2018 – nadal, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, adiunkt, kierownik projektu oraz wykonawca projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: „Międzynarodowe prawo inwestycyjne wobec wyzwań w sektorze energetyki odnawialnej”

2013 – nadal, SSW Pragmatic Solutions (Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy), Counsel, dział postępowań sądowych i arbitrażowych (Associate 2013-2016, Senior Associate 2016-2019)

2013 – 2015, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, kierownik projektu oraz wykonawca projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: Arbitraż oparty na międzynarodowych traktatach o ochronie i wspieraniu inwestycji a prawa człowieka

2011 – 2012, DZP (Domański Zakrzewski Palinka), Junior Associate, Spanish Desk

2011, University of Ottawa, asystent naukowy przy projekcie Use of alternative dispute resolution methods in investor – state arbitrations

2008 – 2009, MMMM (Monereo Meyer Marinel-lo Abogados) w Barcelonie, praktykant, dział postępowań sądowych i arbitrażowych oraz Polish Desk

Publikacje

Funkcjonowanie sądów polubownych w Hiszpanii, w: R. Morek (red.), Funkcjonowanie sądów polubownych w systemach prawnych wybranych państw europejskich (Warszawa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2018), str. 45-58

Investor – state arbitration and human rights (j. angielski, Brill / Martinus Nijhoff, Leiden, Holandia, 2017), ISBN 9789004338999, https://brill.com/view/title/34356, monografia, str. 1-324

Międzynarodowe prawo inwestycyjne w kontekście wielokulturowości społeczeństw, w: A.J. Szwarc (red.), Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa (Poznań, 2017, Wydawnictwo WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), ISBN 9788372053541, str. 9-24

Extent of human rights protection in investor – state arbitration based on international investment treaties: perspective of investors (j. angielski), Czech Yearbook of International Law (2016), vol. VII, ISSN 21572976, ISBN 9789082460315, str. 29-63

Publication of Investment Treaty Awards: The Qualified Potential of Domestic Access to Information Laws (j. angielski, współautor: Jarrod Hepburn), Groningen Journal of International Law (2015), vol. 3, issue 1, ISSN 23522674, str. 147-170

Jurisdiction of Tribunals in Investor – State Arbitration and the Issue of Human Rights (j. angielski), ICSID Review – Foreign Investment Law Journal (2014), vol. 29, issue 1, ISSN 02583690, str. 216-230

Determination of compensation in investor – state arbitrations: is there a place for human rights arguments? (j. angielski), w: Freya Beatens, José Caiado (red.), Frontiers of International Economic Law – Tools to Confront Economic and Social Challenges (Brill / Martinus Nijhoff, Leiden, Holandia, 2014), ISBN 9789004270176, str. 134-150

Jurysdykcja trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych a kwestia rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania (współautor: Stanisław Sołtysik), w: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego (2013), tom XII, ISSN 18967604, str. 133-164