Przejdź do głównej sekcji

Marek Puwalski

Marek Puwalski
Imię i nazwisko

Marek Puwalski

Stopień naukowy
Magister prawa
Uprawnienia
Radca prawny, LL.M. (Universidade Catolica International Commercial Law), FCIArb (Chartered Institute of Arbitrators)
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Portugalski
 • Niemiecki
 • Hiszpański
 • Włoski
Dziedziny
 • Arbitraż handlowy
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Nowe technologie
 • Prawo telekomunikacyjne i IT
 • Spory budowlane (FIDIC)
Rok urodzenia

1979

Miejscowość

Kraków

Kraj

Polska

Kariera

Wykształcenie i kariera:

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (tytuł najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji, druga najlepsza praca magisterska) i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu LL.M. w Międzynarodowym Prawie Gospodarczym i Handlowym na Universidade Católica Portuguesa w Lizbonie (pierwsza lokata i stypendium banku Millenium bcp).

Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa angielskiego i europejskiego na Cambridge University (z wyróżnieniem) oraz seminarium w zakresie fuzji i przejęć na Harvard University (Mergers and Acquisitions: Strategy, Execution and Post-Merger Management, Harvard Business School 2018).

Od 2008 r. współzałożyciel i partner zarządzający w Kancelarii Puwalscy&Partners sp.p. Kancelaria Radców Prawnych oraz w latach 2020-2023 of Counsel w Kancelarii Maruta Wachta z siedzibą w Warszawie.

Doświadczenie w zakresie arbitrażu oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR):

• Czynny arbiter orzekający w postępowaniach arbitrażowych toczących się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, w tym jako arbiter przewodniczący.
• Pełnomocnik procesowy w licznych postępowaniach arbitrażowych z siedzibą (miejscem) w Warszawie, w tym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan oraz w postępowaniach ad hoc prowadzonych według Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL.

• Pełnomocnik procesowy w międzynarodowych arbitrażach handlowych prowadzonych na podstawie regulaminów arbitrażowych takich jak: Swiss Rules of International Arbitration (Swiss Rules), UNCITRAL Arbitration Rules oraz ICC Arbitration Rules, w tym w arbitrażach z siedzibą (miejscem) w Genewie i w Wiedniu.

• Pełnomocnik w postępowaniach post-arbitrażowych toczących się przed Sądami Apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

• Aktywny mediator w sprawach gospodarczych wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Okręgowego w Krakowie, Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan oraz Międzynarodowego Centrum Mediacji.
• Przewodniczący Komisji Rozjemczych powołanych w ramach kontraktów FIDIC.

Członkostwo:

• Członek Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) w Londynie (Fellow).

• Członek International Bar Association – IBA (Corporate and M&A Law Committee, International Construction Projects Committee, Arbitration Committee).

• Arbiter wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

• Arbiter wpisany na listę arbitrów Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

• Przedstawiciel Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej oraz Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej w Krakowie.

• Wykładowca Międzynarodowego Prawa Gospodarczego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (2013-2015).

• Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Publikacje

Marek Puwalski, 2003, Prawo do prywatności osób publicznych, TNOiK.

Adres www

Przejdź do strony