Przejdź do głównej sekcji

Louis Bernard Buchman

Louis Bernard Buchman
Imię i nazwisko

Louis Bernard Buchman

Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Francja

Język
 • Angielski
 • Francuski
 • Polski
 • Włoski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Finanse
 • Fuzje i przejęcia
 • Nowe technologie
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo europejskie
 • Prawo farmaceutyczne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo morskie
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo przewozowe
 • Prawo reklamy i mediów
 • Prawo spółek
 • Prawo telekomunikacyjne i IT
 • Prawo własności intelektualnej
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty inwestycyjne
 • Rynki kapitałowe i giełda
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1949

Miejscowość

Paryż

Kraj

Francja

Publikacje

„Mortgages and Secured Lending in an East-West Context” [Hipoteki i zabezpieczenia kredytów w kontekście wschodu i zachodu], w Eastern Bloc Joint Ventures [Przedsięwzięcia Joint Venture Bloku Wschodniego] (Butterworths, 1990); „How To Select An Arbitrator” [Jak wybrać arbitra] w The Arbitration Process [Proces Arbitrażu] (Kluwer, 2002); „Corporate Governance Reform” [Reforma ładu korporacyjnego] w The American and French Legal Systems: Contrasting Approaches to Global Business [Amerykański i francuski system prawny: odmienne podejścia do biznesu globalnego], Lamy, 2005; „Préférez l’arbitrage!” napisane wspólnie z Erickiem Loquin w Gazette du Palais (14-16 września 2008 r.); „Trois bonnes raisons” napisane wspólnie z Erickiem Loquin w MOCI (30 października i 27 listopada 2008 r.)

Adres www

Przejdź do strony