Przejdź do głównej sekcji

Marek Maksymilian Topór

Marek Maksymilian Topór
Imię i nazwisko

Marek Maksymilian Topór

Stopień naukowy
Doktor nauk prawnych (UJ), mgr inż. (AGH)
Uprawnienia
adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Nieruchomości
 • Nowe technologie
 • Papiery wartościowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo spółek
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty inwestycyjne
Rok urodzenia

1987

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Adwokat i inżynier konsultant z Warszawy. Od 2013 roku współpracuje z krakowską kancelarią adwokacką Kubas Kos Gałkowski. Równocześnie prowadzi działalność naukową, mianowicie od 2012 roku jest związany z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadził badania naukowe w Durbanie, Sankt Petersburgu i Moskwie. Obronił rozprawę doktorską pt. „Wielopoziomowe klauzule arbitrażowe jako narzędzia rozwiązywania sporów” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Publikacje

“E-financial statements are first stage of digital revolution in Polish corporate law”; International Law Office 2019; dostępny na: https://www.internationallawoffice.com/;

“Problem regulacji przepływu informacji w holdingu”; PPH 2019/3, s. 40-52;

“Wpływ współuczestnictwa procesowego na zapis na sąd polubowny – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24.02.2005 r., III CZP 86/04”; Glosa 2019/1; s. 41-54;

“Statutory limitations of claims periods excluded from public order”; International Law Office 2018; (wspólnie z dr. Rafałem Kosem); dostępny na: https://www.internationallawoffice.com/;

“Poland – the most important Supreme Court Judgments on arbitration in 2017”; Czech (&Central European) Yearbook of Arbitration 2018; (wspólnie z Małgorzatą Szydłowską oraz Kamilem Zawickim); s. 391-402;

Problem skutków prawnych niezrealizowania przedarbitrażowych etapów wielostopniowej klauzuli arbitrażowej FIDIC”; PPH 2016/11; s. 17-26;

“Wielostopniowa klauzula arbitrażowa jako sposób rozstrzygania sporów w sektorze budowlanym w świetle warunków kontraktowych FIDIC”; [w:] (red.) A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł, Quo Vadis, Arbitraż?; Warszawa 2013; s. 577-599;

“Zarząd spółki partnerskiej – problemy obecnej regulacji”; Kraków 2013; s. 10-29.

Adres www

Przejdź do strony