Przejdź do głównej sekcji

Piotr Jakubowski

Piotr Jakubowski
Imię i nazwisko

Piotr Jakubowski

Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
  • Rosyjski
Dziedziny
  • Fuzje i przejęcia
  • Nowe technologie
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo spółek
  • Prawo telekomunikacyjne i IT
  • Prawo własności intelektualnej
Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Ekspert prawa nowych technologii, IT/IP, M&A oraz prawa gospodarczego z bogatym i unikalnym doświadczeniem w branży.

Piotr Jakubowski obsługiwał i koordynował prawnie inwestycje światowych gigantów technologicznych w Polsce o wartości liczonych w miliardach USD.  We wcześniejszym okresie Piotr Jakubowski nadzorował obsługę prawną największych projektów M&A w sektorze IT w Polsce w tym zagraniczne akwizycje w tym sektorze na trzech kontynentach, gdzie wartość największej transakcji przekroczyła 145 mln USD.

Przygotowywał i negocjował niezliczoną ilość umów: wdrożeniowych (w modelu waterfall i agile), licencyjnych, serwisowych czy outsourcingowych o wartości setek milionów złotych.

Piotr Jakubowski doradza w projektach IT w szeroko rozumianym modelu cloud computingu (w tym IaaS, PaaS i SaaS), zajmuje się zagadnieniami prawnymi big data oraz podpisem elektronicznym.

Specjalizacja Piotra Jakubowskiego obejmuje również szeroko rozumiane rozwiązywanie sporów, w tym sporów sądowych, arbitraż oraz mediację. Reprezentował klientów przed wszystkimi instancjami w postępowaniu sądowym i przed Sądem Najwyższym, a także w postepowaniach arbitrażowych prowadzonych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym w Wiedniu (VIAC).

Radca Prawny, posiada także dyplom sędziowski po ukończonej aplikacji sądowej przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Piotr Jakubowski dwukrotnie został wyróżniony przez organizację Legal 500 jako uznany prawnik w Europie Środkowo Wschodniej w branży IT (GC Powerlist), wyróżnienie otrzymał również kierowany przez niego zespół prawników (GC Powerlist Teams).