Przejdź do głównej sekcji

Maria Młotkowska

Maria Młotkowska
Imię i nazwisko

Maria Młotkowska

Uprawnienia
Radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Nieruchomości
  • Prawo administracyjne
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo samorządu terytorialnego
  • Prawo zamówień publicznych
  • Projekty infrastrukturalne
Rok urodzenia

1980

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Radczyni prawna z kilkunastoletnim doświadczeniem w administracji publicznej. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów sektora publicznego, doradztwie przy realizacji projektów infrastrukturalnych, polubownym rozwiązywaniu sporów w szczególności z udziałem podmiotów publicznych, pomocy prawnej z zakresu nieruchomości, prowadzeniu postępowań sądowych i sądowoadministracyjnych.

W latach 2013-2022 Dyrektorka Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy, zarządzała zespołem ponad 60 wykwalifikowanych prawników. Odpowiadała za pomoc prawną przy największych projektach inwestycyjnych i społecznych realizowanych w m.st. Warszawie oraz za największe postępowania procesowe z udziałem m.st. Warszawy, które zakończyły się pomyślnie dla Miasta (w tym kilkanaście spraw o wartościach przedmiotu sporu kilkadziesiąt do kilkuset milionów złotych). Zasiadała w organach nadzoru właścicielskiego spółek komunalnych. Wcześniej zdobywała doświadczenie w kilku wiodących kancelariach prawniczych (m.in. Sołtysiński, Kawecki, Ślęzak), Spółce Skarbu Państwa oraz Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Prowadzi mediacje z listy Sądu Polubownego Prokuratorii Generalnej RP, Komisji Nadzoru Finansowego, Konfederacji Lewiatan oraz OIRP Warszawa. Współpracuje z Sądem Arbitrażowym przy KIG jako Arbiter Rekomendowany

Wykłada i szkoli m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Unii Metropolii Polskich.

W 2019 r. otrzymała tytuł Ambasadora Mediacji przyznany przez Krajową Radę Radców Prawnych. W  2022 r. została laureatką rankingu Forbes Women Polska oraz Fundacji Women in Law w ramach listy 25 najlepszych prawniczek w biznesie.

Publikacje

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Beck 2023 (współautorstwo).

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Komentarz. Beck 2022 (współautorstwo).

Teoretyczne i praktyczne aspekty dochodzenia przez jednostki samorządu terytorialnego roszczeń z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej [w:] Tributum tolerabile ac facile? Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Kornberger-Sokołowskiej.

Radca prawny w administracji – broszura informacyjna OIRP Warszawa

Publikacje w dzienniku Rzeczpospolita oraz czasopismach branżowych samorządu terytorialnego (m.in. Wspólnota)

Adres www

Przejdź do strony