Przejdź do głównej sekcji

Jacek Kujawa

Jacek Kujawa
Imię i nazwisko

Jacek Kujawa

Uprawnienia
Adwokat, radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo spółek
 • Projekty inwestycyjne
Rok urodzenia

1941

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

1965 – 1979 Radca prawny w CHZ METALEXPORT PP, Warszawa, Kierownik Działu Prawnego w PTHZ VARIMEX, Warszawa, Ekspert z zakresu prawnej problematyki obrotu międzynarodowego (MHZiGM Departament Kontroli i Koordynacji Prawnej, Warszawa), Członek zespołów orzekających Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Warszawie, 1979 – 1998 Doradca prawny podmiotów zagranicznych działajacych w Polsce. 1998 – do chwili obecnej Adwokat (indywidualna Kancelaria Adwokacka w Warszawie). 1980 – do chwili obecnej Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Arbiter przewodniczący arbitraży „ad hoc” (krajowych i z udziałem podmiotów zagranicznych); arbiter w sprawach rozpoznawanych przez: Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy MIH w Paryżu, Sąd Arbitrażowy LEWIATAN w Warszawie, Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich w Warszawie, Członek KRS (w ramach warunków FIDIC) powoływany przez Wykonawców i Zamawiających.