Przejdź do głównej sekcji

Jens Bredow

Jens Bredow
Imię i nazwisko

Jens Bredow

Stopień naukowy
dr
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Niemcy

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo przewozowe
 • Prawo sportowe
 • Projekty inwestycyjne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1948

Miejscowość

Kolonia

Kraj

Niemcy

Publikacje

Autor „§ 80. Schiedsgerichts- und Schlichtungsverfahren” [Postępowanie arbitrażowe i rozjemcze] w Martinek/Semler/Habermeier (red.), Handbuch des Vertriebsrechts [Podręcznik praw dystrybucyjnych], wydanie trzecie, C.H.Beck-Verlag, 2010; Autor „Teil. O – Streitbeilegung, Kapitel 2. Schiedsgerichtsbarkeit” [Teil. O – Rozstrzyganie sporów] w Kronke/Melis/Schnyder (red.), Handbuch Internationales Wirtschaftsrecht [Podręcznik międzynarodowego prawa handlowego], Verlag Dr. Otto Schmidt, 2005; Współredagujący „Law of International Business and Dispute Settlement in the 21st Century – Liber Amicorum in honour of Karl-Heinz Böckstiegel on his 65th birthday” [Prawo w biznesie międzynarodowym i rozstrzyganie sporów w XXI wieku – Liber Amicorum na cześć Karl-Heinza Bockstiegela z okazji jego 65. urodzin], Carl Heymanns Verlag, 2001; Od 2003 roku współredaktor naczelny „Zeitschrift für Schiedsverfahren (SchiedsVZ) (Niemiecki Magazyn Arbitrażowy)”, C.H. Beck Verlag; Współredaktor „Schriftenreihe der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit” [Seria Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego], Carl Heymanns Verlag

Adres www

Przejdź do strony