Przejdź do głównej sekcji

Arkadiusz Bereza

Arkadiusz Bereza
Imię i nazwisko

Arkadiusz Bereza

Stopień naukowy
dr hab. prof. uczelni
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Polski
 • Niemiecki
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Nieruchomości
 • Prawo administracyjne
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo spółek
 • Prawo sportowe
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
Rok urodzenia

1968

Miejscowość

Lublin

Kraj

Polska

Kariera

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (2007 – 2013 i od 2016), Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych (2013 – 2016), Kierownik Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie (2007- 2016), Prorektor UMCS ds. ogólnych (od 2014), Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Kierownictwa (2013-2015) i Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych (od 2015) w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Prorektor WSH-E im. Jana Zamoyskiego w Zamościu (2000 – 2014), radca prawny wykonujący zawód (od 1996), także w organach centralnych (2000-2005).

Publikacje

Autor 9 monografii i ponad 90 artykułów naukowych o różnorodnej tematyce badawczej (m.in. z dziejów wymiaru sprawiedliwości, obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców, zasad świadczenia pomocy prawnej w Polsce i krajach Unii Europejskiej, funkcjonowania samorządów prawniczych). Wybrane publikacje:

 1. Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania(współautor i redaktor), Warszawa 2017;
 2. Sąd Najwyższy 1917-2017. Prezesi, sędziowie i prokuratorzy Sądu Najwyższego, Toruń-Warszawa 2017;
 3. Polskie sądownictwo powszechne w latach 1917 – 1988 [w:] System prawa karnego procesowego, t. V, Warszawa 2015,
 4. Sąd Najwyższy w latach 1945 – 1962 organizacja i działalność , Warszawa 2015,
 5. System pomocy prawnej we Francji, Warszawa 2013,
 6. Świadczenie pomocy prawnej w Hiszpanii, Warszawa 2012,
 7. Historia Sądu Apelacyjnego w Lublinie (1917-1950*1990-2010), Lublin 2010;
 8. „Nabycie drugiego domu” przez cudzoziemców w świetle przepisów prawa polskiego, w: Rejent nr 5 (169), 2005
Adres www

Przejdź do strony