Przejdź do głównej sekcji

Arkadiusz Bereza

Arkadiusz Bereza
Imię i nazwisko

Arkadiusz Bereza

Stopień naukowy
dr hab. prof. nadzw.
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Polski
Dziedziny
 • Nieruchomości
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Prawo administracyjne
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo spółek
 • Prawo sportowe
Rok urodzenia

1968

Miejscowość

Lublin

Kraj

Polska

Kariera

Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych (od 2013 r.), Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (2007 – 2013), Kierownik Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie (od 2007), Prorektor UMCS ds. ogólnych (od 2014 r.), Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Kierownictwa w Instytucie Administracji i Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (od 2013 r.), Prorektor WSH-E im. Jana Zamoyskiego w Zamościu (2000 – 2014), radca prawny (od 1996), także w organach administracji: Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA (2000-2004), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2004-2005)

Publikacje

Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania(współautor i redaktor), Warszawa 2015. Polskie sądownictwo powszechne w latach 1917 – 1988 [w:] System prawa karnego procesowego, t. V, Warszawa 2015, Sąd Najwyższy w latach 1945 – 1962 organizacja i działalność , Warszawa 2015, Świadczenie pomocy prawnej w Hiszpanii, Warszawa 2012, Historia Sądu Apelacyjnego w Lublinie (1917-1950*1990-2010), Lublin 2010 System pomocy prawnej we Francji, Warszawa 2009, Sąd Najwyższy w Polsce Ludowej [w:] Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Historia i współczesność, Księga jubileuszowa 90-lecia Sądu Najwyższego 1917-2007, Warszawa 2007 „Nabycie drugiego domu” przez cudzoziemców w świetle przepisów prawa polskiego, w: Rejent nr 5(169), 2005

Adres www

Przejdź do strony