Przejdź do głównej sekcji

Andrzej Kidyba

Andrzej Kidyba
Imię i nazwisko

Andrzej Kidyba

Stopień naukowy
Prof. dr hab.
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Nieruchomości
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo spółek
Rok urodzenia

1957

Miejscowość

Lublin

Kraj

Polska

Kariera

Prof. zw. dr hab. ANDRZEJ KIDYBA – Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS, specjalista w zakresie prawa handlowego i cywilnego. Autor bądź współautor ponad 200 publikacji naukowych: komentarzy, podręczników, glos, monografii, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą. Autor licznych opinii prawnych wykonywanych na zlecenie władz i urzędów centralnych (m. in. Sejmu) oraz praktyki gospodarczej. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (1999 – 2005). Ekspert Komisji Sejmowych w tym Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Współautor szeregu ustaw oraz projektu zmian w Kodeksie Spółek Handlowych (2002). Za opracowanie -Kodeks spółek handlowych. Komentarz t. I-II- został uhonorowany Lubelską Nagrodą Naukową, zwaną Lubelskim Noblem (2004).

Publikacje

– Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, – Kodeks spółek handlowych t. I i II, – Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, – Prawo handlowe – podręcznik akademicki, – Kodeks cywilny . Komentarz – redaktor i współautor (od I do V)

Adres www

Przejdź do strony